Oglasi

MOL nagradna igra 2021: NATOČI GORIVO IN OSVOJI avtomobil AUDI Q3

Oglasi

Trajanje:

MOL nagradna igra traja od 1.12.2021 do vključno do 31.1.2022 do 24.00 ure in poteka na vseh bencinskih servisih v upravljanju podjetja MOL Slovenija d.o.o

Glavno žrebanje!

Glavno žrebanje, glavne nagrade se izvede, dne 10.2.2022 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov (dnevnih, tedenskih in mesečnih ter glavne nagrade) bodo objavljeni najkasneje v 10-ih delovnih dneh po žrebanju na spletni strani na dnu www.mol.evo.si/nagradnaigra

Nagradni sklad:

GLAVNA NAGRADA: 1x avtomobil Audi Q3 v vrednosti 32.000 EUR z ddv.

2 x DARILNI BON ZA GORIVO v vrednosti 1.500 EUR
62 x DARILNI BON ZA GORIVO v vrednosti 40 EUR
9 x DARILNI BON ZA GORIVO v vrednosti 500 EUR

Oglasi

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let.

Uslužbenci v podjetju MOL Slovenija d.o.o. ali upravljalci bencinskih servisov MOL ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z MOL-om povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Sodelovanje

Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno s točenjem katerega koli goriva MOL EVO.

Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici MOL Slovenija natoči gorivo MOL EVO, obišče pristajalno stran www.evo.mol.si/nagradnaigra in izpolni objavljen obrazec. Ob izpolnitvi obrazca je takoj vključen v dnevni, tedenski, mesečni in končni žreb nagradne igre.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat.

Udeleženec si lahko poveča možnosti sodelovanja v nagradni igri, in sicer na način:

s točenjem premium goriva EVO, to je dizel Plus in bencin 100 Plus, si udeleženec poveča možnosti sodelovanja v nagradni igri za 4x, ne glede ali je udeleženec član programa zvestobe MOL Loyalty ali ne
s točenjem standardnega goriva EVO in s članstvom v programu zvestobe MOL Loyalty, si udeleženci možnosti za sodelovanje povečajo za 2x (Udeleženci, ki niso člani programa zvestobe MOL Loyalty ob točenju standardnega goriva nimajo povečanih možnosti sodelovanja v nagradni igri)

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bilo natočeno gorivo MOL EVO.

Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo na dnevni, tedenski in mesečni ravni.

Potek žrebanja nagrad:

– žrebanje dnevnih nagrad bo potekalo, med vsemi sodelujočimi tistega dne, naslednji delovni dan do 17 ure

– žrebanje tedenskih nagrad bo potekalo, med vsemi sodelujočimi tistega tedna, najkasneje v roku naslednjih treh delovnih dni po poteku tedna

– žrebanje mesečnih nagrad bo potekalo, med vsemi sodelujočimi tistega meseca, najkasneje v roku naslednjih treh delovnih dni po poteku meseca

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi sodelujočimi tekom celotne nagradne igre.
Glavno žrebanje, glavne nagrade se izvede, dne 10.2.2022 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.

Dobitniki nagrad

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov (dnevnih, tedenskih in mesečnih ter glavne nagrade) bodo objavljeni na spletni strani www.mol.si in www.mol.evo.si/nagradnaigra, ter na socialnih omrežjih podjetja MOL Slovenija najkasneje v 10-ih delovnih dneh po žrebanju.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju.

Mesečne nagrade in glavna nagrada bo dobitniku vročena osebno, o načinu predaje bo dobitnik natančno obveščen.

S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

V roku 8 dni od dne, ko se dobitnika obvesti o prejemu nagrade, mora dobitnik nagrade organizatorju posredovati naslednje podatke:
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča
Davčno številko

V primeru, da je dobitnik nagrade državljan Evropske unije, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva).

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi