Oglasi

MU nagradna igra: Ujemi zajčka & nagrade Ljubljanske mlekarne

Oglasi

Trajanje:

MU nagradna igra Ljubljanske mlekarne poteka od 28.3.2022 do 20.4.2022.

Nagrade:

  • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 28.3.2022: 1x hladilnik Gorenje,
  • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 07.04.2022: 3x mešalnik Gorenje
  • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 15.04.2022: 3x mešalnik Gorenje

Sodelovanje

V igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let, uporabnice in uporabniki družbenega omrežja Facebook

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. 
Oglasi

Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

  • dne 28.3.2022 – čas za odgovor do 19. 4. 2022 do 10.00.
  • dne 7.4.2022 – čas za odgovor do 13. 4. 2022 do 10.00.
  • dne 15.4.2022 – čas za odgovor do 20. 4. 2022 do 10.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

Nagradno žrebanje

Žrebanje bo potekalo:

  • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 7. 4. 2022 (nagrada 3 x mešalnik Gorenje): dne 13. 4. 2022;
  • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 15. 4. 2022 (nagrada 3 x mešalnik Gorenje): dne 19.04.2022;
  • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 28. 3. 2022 (nagrada 1 x hladilnik Gorenje): dne 20. 4. 2022.

Organizator bo na žrebanju podelil mešalnik Gorenje ali hladilnik Gorenje. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrad je v celoti izključena.

Pravila MU nagradne igre Ljubljanske mlekarne

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi