Oglasi

Nagradna igra FRUPI PONY 2

Oglasi

Trajanje:

Frupi nagradna igra poteka od 05.10.2021 do 31.10.2021 do 23:00. v družbenem omrežju Facebook.

Nagrade:

  • 1 x kolo Rog Bikes Frupi (v vrednosti 399 € z DDV)
  • 10 x bidonov ( vrednost enega bidona 10,34 € z DDV)

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani uporabniki Facebook-a,
– so starejši od 13 let,
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavah, ki jih bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 05.10., 08.10., 15.10., 22.10. in 29.10.2021 na časovnici Facebook strani Frupi, mora pod objavo objaviti spomin ali odgovoriti na vprašanje objave.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje poljubnokrat. Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo dne 01.11.2021 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Nagrade in prevzem nagrade

Med vsemi, ki bodo pod nagradno objavo objavili svoj odgovor, na vprašanje objave, bo organizator nagradne igre z elektronskim žrebom z uporabo naključnega algoritma izžrebal enega glavnega nagrajenca in nagrajenca.Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Oglasi

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni 01.11.2021 z objavo v komentar objave na časovnici Facebook strani Frupi. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 7 dni od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Frupi.

Nagrade bo organizator nagrajencu poslal po pošti v roku 14 dni po prejemu podatkov za dostavo nagrade.V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, bodo zahtevani še dodatni podatki, ki se jih potrebuje za izpolnjevanje pogojev o prevzemu nagrade (soglasje zakonitega zastopnika mladoletne osebe, da v imenu mladoletne osebe prevzame nagrado, ki ga za nagrajenca izpolnijo in podpišejo starši, oziroma njegovi zakoniti zastopniki.)

Pravila

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi