Oglasi

Nestle nagradna igra 2021: Za naravo skrbim in električni skiro dobim

Oglasi

Trajanje:

Nestle nagradna igra traja od 1.9.2021 do vključno 30.9.2021 in se nanaša na vse poslovalnice trgovske verige TUŠ v Sloveniji.

Nagrade:

Nagradni sklad vsebuje:

 • 5 x električni skiro, posamezni skiro v vrednosti 244,00 eur
 • 12 x vrednostna kartica, posamezna kartica v vrednosti 100,00 eur
 • 50 x vrednostna kartica, posamezna kartica v vrednosti 20,00 eur
 • Skupna vrednost nagradnega sklada znaša 3.420 EUR

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja.
Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Zaposleni pri organizatorju in tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Oglasi

IZDELKI NAGRADNE IGRE
Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev vsi izdelki blagovnih znamk NESTLÉ z izjemo STARBUCKS by NESCAFÉ DOLCE GUSTO. V poštev pridejo izdelki: THOMY, MAGGI, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, AFTER EIGHT, KIT KAT, SMARTIES, NESTLE DESSERT, LES RECETTES DE L’ATELIER, LION in NESQUIK. Iz sodelovanja so izrecno izključene vse žitarice in žitne ploščice, vključno z NESQUIK in LION žitaricami in žitnimi ploščicami, ter vsi izdelki blagovne znamke PURINA.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri):

 1. Posameznik v času trajanja nagradne igre v kateri koli poslovalnici trgovske verige TUŠ v Republiki Sloveniji kupi kateri koli izdelek/izdelke blagovne znamke Nestlé v skupni vrednosti 5,00 €, razen izdelkov, ki so na podlagi 4. člena teh Pravil izvzeti iz nagradne igre, ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 6001 z naslednjo vsebino: NESTLE številka računa, Ime, Priimek in Naslov.
  Primer:
  Prejemnik: 6001
  Tekst: NESTLE PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vsak poslani SMS/MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.
Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

ali

 1. Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko MMS sporočila na številko 6001 ali prek email naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: NESTLE in priloženo fotografijo, ter sestavine jedi na kateri je jed fotografiran z NESTLÉ proizvodom, v primeru, pošiljanja na zgornji e-naslov ali pošiljanja MMS na številko 6001 je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo pod isto telefonsko številko ali z isto fotografijo pod različnimi telefonskimi številkami. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.
Vse poslane fotografije, ki zadostujejo zgornjim pogojem, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.
Vsak poslani SMS in MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Sodelovanje v nagradni igri na zgoraj opisane načine je mogoče najkasneje do 30.9.2021 do 24:00 ure, v kolikor je bila prijava poslana na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 5.10.2021
Žrebanje nagrad bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami in telefonskimi številkami. Žrebanje bo potekalo v prostorih tehničnega izvajalca Sinhro, družba za komunikacije d.o.o. na naslovu Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenia. Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija.

Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado. Nagrajenci bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora.

Rezultati žrebanja in prevzem nagrada

Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-tih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo izvajalec dobitnika obvestil. V primeru, da se izžrebanec na telefonski klic ali SMS prejet s strani podjetja NESTLE ne odzove v 3 delovnih dneh po posameznem žrebanju, oziroma v roku 5 delovnih dni Organizatorju ne sporoči davčne številke v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR se šteje, da se je nagrajenec nagradi izrecno odpovedal.

Pravila

Pravila Nestle nagradne igre si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi