Nestle nagradna igra: A NARAVO SKRBIŠ IN BOGATE NAGRADE OSVOJIŠ!

Trajanje:

Nestle nagradna igra poteka od 31.08.2022 do vključno 30.09.2022 in se nanaša na vse poslovalnice trgovske verige INTERSPAR ali SPAR v Sloveniji.

Nagrade:

  • 1 x boni Desetak v vrednosti 5.000 eur
  • 1 x zložljivo električno kolo in čelada v vrednosti 799 eur
  • 2 x električni skiro in čelada, posamezni skiro in čelada v vrednosti 457,00 eur
  • 10 x paket izdelkov Nestlé, posamezni paket v vrednosti 20 eur

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Zaposleni pri Organizatorju in Tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado, vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Izdelki nagradne igre

Za sodelovanje v nagradni igri pridejo v poštev izdelki naslednjih blagovnih znamk NESTLÉ: THOMY, MAGGI, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, AFTER EIGHT, KIT KAT, SMARTIES, NESTLÉ DESSERT, NESVITA, LION in NESQUIK. Iz sodelovanja so izrecno izključene vse žitarice in žitne ploščice NESTLÉ, vključno z žitaricami in žitnimi ploščicami NESQUIK in LION, ter vsi izdelki blagovnih znamk STARBUCKS by NESCAFÉ DOLCE GUSTO, PURINA in NAN.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina, ki štejeta kot prijava za sodelovanje.

1. Posameznik v času trajanja nagradne igre v kateri koli poslovalnici trgovskih verig INTERSPAR ali SPAR v Republiki Sloveniji kupi kateri koli izdelek/izdelke blagovne znamke Nestlé v skupni vrednosti najmanj 5,00 €, razen izdelkov ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 6001 z naslednjo vsebino: NESTLE številka računa, Ime, Priimek in Naslov.

Primer:
Prejemnik: 6001
Tekst: NESTLE PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vsak poslani SMS/MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, kar pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se kasnejša prijava razglasi za neveljavno.

Kot pravilna prijava velja tudi, če udeleženec originalni račun skupaj s svojimi podatki pošlje po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, pod pogojem da številka računa še ni bila poslana preko SMS-a s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke). Kot pravilno sodelovanje velja tudi, če udeleženec pošlje e-mail s skeniranim računom na [email protected].

Ali

  1. Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko MMS sporočila na številko 6001 ali prek e-mail naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: NESTLE in priloženo fotografijo jedi, ki naj bo pripravljena z vsaj enim izmed NESTLÉ izdelkov, ki so navedeni v 4. členu teh Pravil, ter seznam sestavin, ki ste jih uporabili. V primeru pošiljanja na zgornji e-naslov ali pošiljanja MMS na številko 6001, je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo pod isto telefonsko številko ali z isto fotografijo pod različnimi telefonskimi številkami. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Vse poslane fotografije, ki zadostujejo zgornjim pogojem, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.
Vsak poslani SMS in MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 4.10.2022. v prostorih tehničnega izvajalca Sinhro, družba za komunikacije d.o.o. na naslovu Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado. Nagrajenci bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tričlanska komisija.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo, da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Objava nagrajencev

Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Prevzem nagrad

Nagrajenci, ki so izpolnili pogoje po teh Pravilih, morajo za prejem nagrade posredovati sledeče podatke: ime, priimek, naslov, rojstni datum, v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR davčno številko, in v primeru sodelovanja s številko računa tudi kopijo le-tega in sicer na elektronski naslov na [email protected] ali po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Podatke morajo nagrajenci poslati v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila o rezultatu žrebanja prek SMS sporočila oz. klica. Če nagrajenec pošlje originalni račun po pošti, mora poleg vseh že zgoraj zahtevanih podatkov pripisati tudi telefonsko številko. Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-tih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju.

Pravila Nestle nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre