Oglasi

Nestle nagradna igra: Za še lepše praznike Thomy, Maggi in Garden Gourmet poskrbi in ti cvrtnik na vroč zrak podari!

Oglasi

Trajanje:

Nestle nagradna igra traja od 1.12.2022 do vključno 31.12.2022 in se nanaša na vse poslovalnice trgovskih verig v Sloveniji.

Nagrade:

  • 5 x TEFAL Cvrtnik in žar 2v1 (v vrednosti 134,00 €/kos)

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri Organizatorju in Tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina, ki štejeta kot prijava za sodelovanje.

1. Posameznik v času trajanja nagradne igre v kateri koli poslovalnici trgovskih verig v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek blagovne znamke THOMY, MAGGI ali GARDEN GOURMET
ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 051440680 z naslednjo vsebino: NESTLEFOOD številka računa, Ime, Priimek in Naslov.
Primer:
Prejemnik: 051440680
Tekst: NESTLEFOOD PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Oglasi

Vsak poslani SMS/MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1, Hot mobil in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (051440680), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat.

ali

2. Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko MMS sporočila na številko 051440680 ali prek email naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: NESTLEFOOD in priloženo fotografijo, ter sestavine jedi na kateri je jed fotografirana s THOMY, MAGGI ali GARDEN GOURMET proizvodom, v primeru, pošiljanja na zgornji e-naslov ali pošiljanja MMS na številko 051440680 je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo pod isto telefonsko številko ali z isto fotografijo pod različnimi telefonskimi številkami. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 16.1.2021.

Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado.

Žrebanje nagrad bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami in telefonskimi številkami. Izžrebani bodo dobitniki 5 x TEFAL Cvrtnik in žar 2v1. Žrebanje bo potekalo v prostorih tehničnega izvajalca Sinhro, družba za komunikacije d.o.o. na naslovu Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Objava nagrajencev

Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Prevzem nagrad

Nagrajenci, ki so izpolnili pogoje po teh Pravilih, morajo za prejem nagrade posredovati sledeče podatke: ime, priimek, naslov, rojstni datum, v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR davčno številko, in v primeru sodelovanja s številko računa tudi kopijo le-tega in sicer na elektronski naslov na [email protected] ali po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Podatke morajo nagrajenci poslati v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o rezultatu žrebanja prek SMS sporočila oz. klica. Če nagrajenec pošlje originalni račun po pošti, mora poleg vseh že zgoraj zahtevanih podatkov pripisati tudi telefonsko številko. Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-tih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo izvajalec dobitnika obvestil.

Pravila Nestle nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi