Nestle: Lahko osvojis nagrade Jurassic World Dominion z Nestlé Žitaricami

Oglasi

Trajanje:

Nestle natečaj traja od dne 1.5.2022. od 00:00 ure dalje do dne 30.6.2022. do 23.59 ure.

Nagrade:

  • 60 x Jurassic World Dominion nahrbtnik

Sodelovanje

Pravico do udeležbe na natečaju imajo vse fizične osebe, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji na dan zaključka Nestle natečaja.

Osebe, mlajše od 18 let, lahko sodelujejo v Natečaju le ob soglasju njihovega starša, posvojitelja ali skrbnika. Mladoletnik je dolžan ob prijavi na Natečaj predložiti ustrezno pisno soglasje svojega starša, posvojitelja ali skrbnika, s katerim Mladoletnikov starš, posvojitelj oziroma skrbnik v imenu Mladoletnika izjavi soglasje s temi pravili.

Način sodelovanja v nagradni igri

Za udeležbo na Natečaju mora Udeleženec na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3 vnesti promo kodo z zavitka nekega izmed Nestle izdelkov, svoje ime in priimek, mesto prebivališča, e-poštni naslov in telefonsko številko, odgovoriti na vprašanje “Opiši nam svojo najljubšo družinsko dogodivščino?” in klikniti na kvadratek poleg izjave, da se strinja s Pravili natečaja.

Nujno je, da se v odgovoru omenijo žitaric za zajtrk Nestlé, saj bodo samo taki odgovori sodelovali v natečaju.

Nakup izdelkov ni pogoj za udeležbo na tem natečaju. Promo kodo najdete na hrbtni strani promo zavitka, vsak izdelek pa ima svojo generično kodo (npr. vsak izdelek Nesquik 375g ima kodo REN86N).

Dobitniki nagrad

60 najboljših prijav osvoji nagrado.

Cilj natečaja je izbrati in nagraditi 60 udeležencev ki so po svobodni oceni Organizatorja (tj. žirije) najbolj kreativno odgovorili na nagradno vprašanje zastavljeno na spletni strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3. Organizator imenuje tričlansko žirijo, ki bo pregledala prejete odgovore Udeležencev. Žirija bo po koncu Natečaja izmed Udeležencev izbrala 60 Udeležencev z najbolj ustvarjalnimi odgovore postavljenim na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3

Vsak Udeleženec lahko osvoji največ eno nagrado.

Prevzem nagrad

Imena Nagrajencev bodo objavljena v treh delovnih dneh po končanem natečaju na strani www.nestle-cereals.com/jurassicworld3.

Vsak Nagrajenec prejme nagrade dobi en (1) Jurassic World Dominion nahrbtnik. Organizator bo Nagrajence kontaktiral prek e-poštnega naslova, ki jo ga vnesli na spletni strani ob prijavi. Nagrajenec je dolžan v 7 dneh dostaviti svoje osebne podatke (naslov), potrebne za organizacijo dostave in prevzema nagrade. Če se Nagrajenec v navedenem roku ne javi ali na drug način ne dostavi svojih podatkov, potrebnih za prevzem nagrade, izgubi pravico do nagrade, nagrada pa bo ponujena drugemu Udeležencu po izbiri žirije oziroma ne bo podeljena (odločitev, ali bo nagrada ponujena drugemu Udeležencu ali pa ne bo podeljena, je v izključni pristojnosti žirije).

Nagrade bodo Nagrajencem dostavljene v trideset (30) dneh od datuma objave Nagrajencev na www.nestle-cereals.com/jurassicworld3.

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi