Nestle nagradna igra: Več ljubezni, manj odpadne hrane

Oglasi

Trajanje:

Nestle nagradna igra traja od 1.12.2023 do vključno 31.12.2023 in se nanaša na vse poslovalnice trgovske verige TUŠ v Sloveniji.

Nagrade:

  • 1 x pametni hladilnik Samsung z zaslonom na dotik v vrednosti 3.209,00 eur
  • 2 x set litoželeznih posod Lava v vrednosti 426,00 eur
  • 3 x električni lonec na pritisk Tefal Turbo Cuisine v vrednosti 159,90 eur
  • 5 x darilna kartica Tuš v vrednosti 20,00 eur

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri Organizatorju in tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina, ki štejeta kot prijava za sodelovanje.

Z nakupom

Posameznik v času trajanja nagradne igre v kateri koli poslovalnici trgovske verige TUŠ v Republiki Sloveniji kupi kateri koli izdelek/izdelke blagovnih znamk THOMY, MAGGI in/ali GARDEN GOURMET v skupni vrednosti najmanj 5,00 € (kar mora biti razvidno iz istega računa) ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 051440680 z naslednjo vsebino: NESTLE številka računa, ime priimek, naslov, poštna kraj.

Primer:

Prejemnik: 051440680
Tekst: NESTLE PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vsak poslani SMS/MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1, Hot Mobil, Telemach in T-2). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (051440680), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, kar pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se kasnejša prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da je izžreban pred prevzemom nagrade poslati Organizatorju (lahko tudi kopijo). Iz istega računa mora biti razvidno, da je bil/so bili kupljeni izdelek/izdelki THOMY, MAGGI in/ali GARDEN GOURMET v skupni vrednosti najmanj 5,00 €, kot navedeno v prvem odstavku te točke.

Brez nakupa

Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko MMS sporočila na številko 051440680 ali prek e-mail naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: NESTLE in priloženo fotografijo jedi, ki naj bo pripravljena z vsaj enim izmed THOMY, MAGGI in/ali GARDEN GOURMET izdelkov, ki so navedeni v 4. členu teh Pravil, ter seznam sestavin, ki so bile uporabljene. V primeru pošiljanja na zgornji e-naslov ali pošiljanja MMS na številko 051440680, je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo pod isto telefonsko številko ali z isto fotografijo pod različnimi telefonskimi številkami. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Vse poslane fotografije, ki zadostujejo zgornjim pogojem, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

Sodelovanje v nagradni igri na zgoraj opisane načine je mogoče najkasneje do 31. 12. 2023 do 24:00 ure, v kolikor je bila prijava poslana na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 9.1.2024.

Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado. Nagrajenci bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora.

Žrebanje nagrad bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami in telefonskimi številkami.

Objava nagrajencev

Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo, da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja.

Prevzem nagrad

Če nagrajenec pošlje originalni račun po pošti, mora poleg vseh že zgoraj zahtevanih podatkov pripisati tudi telefonsko številko. Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-ih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo izvajalec dobitnika obvestil. V primeru, da se izžrebanec na telefonski klic ali SMS, prejet s strani podjetja NESTLE, ne odzove v 3 delovnih dneh po posameznem žrebanju oziroma v roku 3 delovnih dni po prejetem obvestilu o rezultatu žrebanja Organizatorju ne sporoči davčne številke v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR, bo Organizator nagradne igre izbral naslednjega nagrajenca.

Pravila Nestle nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi