NLB nagradna igra: 100 mladim podarimo 3 obroke

Oglasi

Trajanje:

NLB nagradna igra poteka od 13.3.2023 od 00:00 do 30.11.2023 do 23:59.

Nagrade:

  • 100 x izplačilo (refundacija) 3 mesečnih obrokov stanovanjskega ali hipotekarnega kredita v maksimalni neto višini 1.000,00 EUR neto na osebni račun kreditojemalca, odprt v NLB.

Udeleženci nagradne igre

Do sodelovanja v nagradni igri so upravičene vse polnoletne fizične osebe:

  • ki med 13.3.2023 in 30.11.2023 v NLB sklenejo stanovanjski ali hipotekarni kredit za reševanje stanovanjskega problema ob izpolnjevanju kriterijev za odobritev,
  • ki so na dan sklenitve stanovanjskega ali hipotekarnega kredita stare največ do vključno 40 let,
  • ki imajo odprt račun v NLB

Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri morajo udeleženci skleniti stanovanjski ali hipotekarni kredit ter izpolnjevati kriterije za odobritev. To lahko storijo v katerikoli poslovalnici NLB.

Žrebanje nagrad

Datum žreba: četrtek, 7.12.2023, ob 12.00.

Žreb bo opravljen na NLB, Šmartinska 132, 1000 Ljubljana. Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno.

Za nagrade bo komisija izžrebala tudi 100 rezervnih izžrebancev (v kolikor se kdo od prvotnih izžrebancev odpove nagradi ali do nje ni upravičen). Rezervne izžrebance bo v tem primeru organizator kontaktiral po vrstnem redu, po katerem so bili izžrebani, od prvega do zadnjega.

Objava nagrajencev

Po pridobitvi pisnega soglasja, da izžrebanec sprejema Pravila nagradne igre, da bo sprejel nagrado in da se strinja z javno objavo podatkov na spletu, bosta ime in priimek izžrebanca objavljena na spletni strani www.nlb.si/stanovanjski-kredit.

Obveščanje nagrajencev

V roku 5 dni po žrebu bo organizator stopil v stik z izžrebanci prek e-pošte, telefona ali priporočene pošte.

Prevzem nagrad

Refundacija 3 mesečnih obrokov kredita v maksimalni višini 1.000,00 EUR neto se izvede
najkasneje do 31. 12. 2023 na NLB osebni račun kreditojemalca.

Pravila NLB nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi https://www.nlb.si/stanovanjski-kredit

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi