Old Spice nagradna igra: Si pripravljen doživeti Tomorrowland?

Oglasi

Trajanje:

Old Spice nagradna igra poteka od 21.5.2024. do vključno 21.6.2024.

Nagrade:

  • 2 x Tomorrowland doživetje za dve osebi (vrednost nagrade: 1.450 € z DDV)

Nagrada vključuje festivalsko vstopnico in nočitev v šotoru za dve osebi. Nagrado je možno vnovčiti izključno v terminu 26.–28.7.2024. Več o nagradi si lahko preberete tukaj.

Udeleženci nagradne igre

Omejitve sodelovanja:

  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji. Nagrajenci morajo imeti veljavno davčno številko Republike Slovenije.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, mlajše od 18 let.
  • Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri, vključno s stroški dostopa do interneta in prenosa podatkov.

Način sodelovanja v nagradni igri:

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

  1. Z nakupom kateregakoli izdelka Old Spice tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 21.5.2024 in vključno 21.6.2024. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.
  2. Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si napiše svojo najbolj noro, neverjetno žurersko zgodbo. Zgodba mora biti dolga vsaj 350 znakov. V obrazec mora vpisati še osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). V nagradnem žrebanju bodo upoštevane vse zgodbe, oddane do vključno 21. 6. 2024.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat. Za sodelovanje v nagradni igri (in prevzem nagrade) mora biti posameznik starejši od 18 let. To mora tudi potrditi ob oddaji prijave v nagradno igro.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 1.7.2024 na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Pravila nagradne igre in sodelovanje

Pravila si lahko ogledate TUKAJ.

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi