ORAL-O-SEPT nagradna igra: OSVOJITE DIAMANTNI PRSTAN!

Trajanje:

ORAL-O-SEPT nagradna igra poteka od 3.10.2022 od 00:00 ure do 23.11.2022 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah MUELLER DROGERIJA d.o.o. na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

  • 1 x diamantni prstan Zlatarne Celje
  • 33 x paket zobnih krem ORAL-O-SEPT

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:
(A) z nakupom zobne kreme ORAL-O-SEPT v prodajalnah MUELLER DROGERIJA d.o.o. v času trajanja nagradne igre;
(B) z odgovorom na nagradno vprašanje

(A): Oseba sodeluje tako, da na spletni strani organizatorja nagradne igre www.oralosept.si vnese:
• številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov
• ime in priimek
• mobilno številko in
• svoj elektronski naslov (e-mail)


Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah MUELLER DROGERIJA d.o.o. v okviru razpoložljivega asortimaja.
Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 3.10. 2022 do vključno 23.11.2022. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.
Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).V primeru, da se oseba ne strinja s pogoji nagradne igre, se vnos ne upošteva in ne sodeluje v žrebanju za nagrade.
V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. V kolikor bo posamezna številka računa vnesena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos. Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun.


(B): Posameznik odgovori na nagradno vprašanje, objavljeno na spletni strani www.oralosept.si, in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, mobilna številka in e-naslov). Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).
V primeru sodelovanja z odgovorom na nagradno vprašanje je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik.
V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali enim odgovorom na nagradno vprašanje sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali odgovoriti večkrat na nagradno vprašane. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali enim odgovorom izžreban samo enkrat.
Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A, B točka).
Nakup izdelkov ORAL-O-SEPT navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka B).

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo dne 24.11.2022 v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bodo izžrebani 34 dobitniki nagrad oziroma nagrajenci. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade.

Objava nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.oralosept.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki je bila posredovana s prijavo preko spletne strani.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.oralosept.si . Stroške poštnih storitev krije organizator
Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:
-ime in priimek,
-naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
-davčno številko
ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi posredovane številke računa sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da je bil kupljen izdelek zobne kreme ORAL-O-SEPT in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »Nagradna igra ORAL-O-SEPT«.

Pravila ORAL-O-SEPT nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre