ORAL-O-SEPT nagradna igra v vseh prodajalnah dm drogerie markt

Trajanje:

ORAL-O-SEPT nagradna igra poteka od 11.1.2022 od 00:00 ure do 28.2.2022 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah dm drogerie markt in v spletni trgovini dm na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

 • 1 x diamantni prstan Zlatarne Celje
 • 3 x lepotni tretma s hialuronsko kislino
 • 3 x SPA razvajanje in masaža
 • 33 x paket zobnih krem ORAL-O-SEPT

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

 • A) z nakupom zobne kreme ORAL-O-SEPT ali ORAL-O-MED v dm drogerie markt v času trajanja nagradne igre
 • B) z odgovorom na nagradno vprašanje

(A): Oseba sodeluje tako, da na spletni strani organizatorja nagradne igre www.oralosept.si vnese:

 • številko računa, ki ga je prejela ob nakupu zahtevanih izdelkov
 • ime in priimek
 • mobilno številko in
 • svoj elektronski naslov (e-mail)

Nagradna igra poteka v vseh prodajalnah dm drogerie markt in v spletni trgovini dm v okviru razpoložljivega asortimaja.

Štejejo računi za nakupe, ki so opravljeni od 11.1.2022 do vključno 28.2.2022. Račun lahko poleg navedenih artiklov vsebuje tudi druge artikle.

V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje z različnimi številkami računov. V kolikor bo posamezna številka računa vnesena večkrat, bo organizator v žrebanju upošteval samo prvi vnos.

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri, mora v primeru, da je izžrebana za nagrado, kot dokazilo o opravljenem nakupu predložiti originalni račun.

(B):
Posameznik odgovori na nagradno vprašanje, objavljeno na spletni strani www.oralosept.si, in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, mobilna številka in e-naslov).

V primeru sodelovanja z odgovorom na nagradno vprašanje je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Prijave, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali enim odgovorom na nagradno vprašanje sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali odgovoriti večkrat na nagradno vprašane. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali enim odgovorom izžreban samo enkrat.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A, B točka).

Nakup izdelkov ORAL-O-SEPT in ORAL-O-MED navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka B).

Nagradno žrebanje

Žrebanje nagrajencev bo dne 8.3.2022 v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bodo izžrebani 40 dobitniki nagrad oziroma nagrajenci. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča.

Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.oralosept.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki je bila posredovana s prijavo preko spletne strani.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.oralosept.si . Stroške poštnih storitev krije organizator

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi posredovane številke računa sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da je bil kupljen izdelek zobne kreme ORAL-O-SEPT ali ORAL-O-MED in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »Nagradna igra ORAL-O-SEPT«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

Pravila ORAL-O-SEPT nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre