Oglasi

Oreo nagradna igra 2022: Oreo Batman

Oglasi

Trajanje:

Oreo nagradna igra poteka od 1.2.2022 (od 00:00:01) do 28.2.2022 (do 23:59:59).

Nagrade:

GLAVNA NAGRADA

  • 1x Izkušnja Batman (1x na mesec) Dobitnik prejme 3-dnevni izlet v London, ki ga navdihuje Batman, za dobitnika in spremljevalca po izbiri dobitnika (2 osebi, povratni let iz Ljubljane, dve nočitvi v hotelu z zajtrkom v dvoposteljni sobi, večerja dobrodošlice, prevoz od letališča do nastanitve v Londonu, tematski Batman dogodek, 48-urni turistični avtobus in paket dobrodošlice) Vrednost: 3.540 € + DDV
  • TEDENSKE NAGRADE:
    • 4x Soundbar JBL Bar 9.1. (1x na teden)
  • DNEVNE NAGRADE
    • 28x Xiaomi MI TV Box S (1x na dan)

Osebe, Ki Lahko Sodelujejo V nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Mondelez in Organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za Organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi.

Načini sodelovanja v Oreo nagradni igri

Nakup piškotov Oreo ali kateregakoli drugega izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

  1. Sodelovanje preko spletne strani
Oglasi

Oseba lahko sodeluje v nagradni igri preko spletne strani www.oreo.eu, kjer mora vpisati svoj datum rojstva, se strinjati s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre in vnesti številko računa, ki je bil izdan v katerikoli nakupovalni točki v Republiki Sloveniji, v času trajanja nagradne igre in iz katerega je razvidno, da je sodelujoči kupil katerikoli Oreo izdelek naveden v spodnji tabeli. Sodelujoči mora vpisati tudi svoje ime in priimek, kraj bivanja, rojstni datum in telefonsko številko. Oreo piškoti, vključeni v to nagradno igro, so naslednji:

Oreo Brownie 154g, Oreo Crumbs 300g, Oreo Powder 300g, Oreo Crunchies Dipped 110g, Oreo Crunchies Original 110g, Oreo Double 157g, Oreo Golden Vanilla 154g, Oreo Halloween 154g, Oreo Strawberry Cheesecake 154g, Oreo Vanilla Bi-Tray 264g, Oreo 110g, Oreo 66g, Oreo 176g, Oreo 176g Lady Gaga design, Oreo 176g Batman design, Oreo 66g Batman design, Oreo Enrobed Choco 246g, Oreo Enrobed White 246g, Oreo 176g winter design, Oreo remix caramel 157g, Oreo remix raspberry 157g

Promocijska pakiranja (duo in/ali trio pakiranja, 1+1 gratis paketi, mega in/ali giant paketi ter vsa ostala podobna pakiranja) se štejejo kot en produkt, saj so označeni samo z eno EAN/BAR kodo.

  1. Sodelovanje preko e-pošte

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tudi tako, da na elektronski naslov [email protected] pošlje 3 različne fotografije, na katerih je razvidno, da oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, skupaj s še dvema osebama uživa med gledanjem filma. V elektronskem sporočilu mora pripisati, da se strinja s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre ter naslednje podatke: ime in priimek, naslov, datum rojstva in telefonsko številko.

Organizator se lahko v primeru elektronskih sporočil sam odloči, ali je prijava udeleženca veljavna ali ne, če v elektronskem sporočilu manjka kateri od zahtevanih elementov (če udeleženec pošlje manj kot tri fotografije, če fotografije niso povezane z zahtevano vsebino, če udeleženec ne napiše enega ali več osebnih podatkov).

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki se bodo k sodelovanju prijavile na katerikoli opisan način z izpolnitvijo vseh zgoraj navedenih pogojev med 1.2.2022 (od 00:01) in 28.2.2022 (do 23:59:59). V nagradni igri lahko posamezna oseba sodeluje večkrat, vendar z različnimi številkami računa.

Če se sodelujoči odloči za sodelovanje s pošiljanjem fotografij, laahko na ta način sodeluje le enkrat za vsak posamezni žreb. V primeru dnevnih nagrad je to 1x na dan, v primeru tedenskih 1x na teden – eno e-sporočilo na dan vedno z različnimi fotografijami. Ena številka računa/en set treh fotografij je lahko uporabljen le za eno prijavo v nagradno igro. V nagradni igri sodeluje oseba od katere je Organizator najprej prejel prijavo s številko računa/setom treh fotografij. V kolikor prijava vsebuje imena več oseb, Organizator kot udeleženca nagradne igre smatra osebo, ki je navedena prva. Tej osebi bo poslana tudi nagrada.

Ena oseba lahko v nagradni igri z eno številko računa/enim setom 3 fotografij sodeluje le enkrat. To pomeni, da če je oseba z eno številko računa/eno fotografijo sodelovala v prvem tednu, z isto številko računa/isto fotografijo ne more sodelovati v drugem ali naslednjih tednih nagradne igre.

Udeleženec mora shraniti originalni račun s številko računa s katero se je prijavil k sodelovanju v nagradni igri, do 28.4.2022. Za pridobitev nagrade je treba kopijo računa izročiti Organizatorju na njegovo pobudo. Udeleženec, ki v nagradni igri sodeluje tako, da pošlje elektronsko sporočilo, mora shraniti fotografije, ki jih je poslal Organizatorju, do 28.4.2022. Za pridobitev nagrade mora udeleženec na pobudo Organizatorja posredovati kopije fotografij. Če nagrajenec Organizatorju kopije računa/poslanih fotografij ne posreduje, do nagrade ni upravičen.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo v poslovnih prostorih Organizatorja na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro s pomočjo računalniške programske opreme, in sicer pod nadzorom tričlanske komisije

Žrebanje DNEVNIH NAGRAD (28 x) Xiaomi MI TV Box S, V VREDNOSTI 53 € bo potekalo na sledeči način:

Žrebanje nagrajencev, ki prejmejo DNEVNE nagrade za ponedeljek, torek, sredo in četrtek bo potekalo naslednji delovni dan med 10:00 in 12:00, medtem ko bo žrebanje za petek, soboto in nedeljo potekalo vsak naslednji ponedeljek med 10:00 in 12:00 v času trajanja nagradne igre (osebe, ki se bodo prijavile na določen dan med 00:00 in 23:59 – na primer: vsi, ki se prijavijo za žreb nagrade v ponedeljek med 00:00 in 23:59 sodelujejo v žrebu nagrajencev za DNEVNO nagrado, ki bo izveden naslednji delovni dan, tj. v torek).

Vsak dan bo izžreban en nagrajenec, ki prejme nagrado, 1x Xiaomi MI TV Box S.

Prvo žrebanje dnevnih nagrad bo potekalo 2.2.2022 med 10:00 in 12:00.

Skupno bo podeljih 28 tedenskih nagrad, ki bodo izžrebane po zgoraj naveden urniku.

Nagrajenec, ki prejme DNEVNO NAGRADO, ne more osvojiti še ene dnevne nagrade. Dobitnik DNEVNE NAGRADE, lahko prejme tudi GLAVNO NAGRADO ali TEDENSKO NAGRADO.

Žrebanje TEDENSKIH NAGRAD (4 x) Soundbar JBL Bar 9.1 V VREDNOSTI 600 € bo potekalo na sledeči način :

teden: 1.2. – 7.2. 2022 (žrebanje bo potekalo 9.2. 2022 med 11.00 in 12.00 CET)
teden: 8.2. – 14.2. 2022 (žrebanje bo potekalo 15.2. 2022 med 11.00 in 12.00 CET)
teden: 15.3. – 21.2. 2022 (žrebanje bo potekalo 22.2. 2022 med 11.00 in 12.00 CET)
teden: 22.3. – 28.2. 2022 (žrebanje bo potekalo 1.3.2022 med 11.00 in 12.00 CET)

Žrebanja bodo potekala za prijave iz prejšnjega tedna (žrebanja za določeni teden se bodo udeležili udeleženci, ki se bodo v nagradno igro za določeni teden prijavili v obdobju od ponedeljka od 00:00:01 do nedelje do 23:59:59 – na primer: vsi udeleženci, ki se bodo v nagradno igro prijavili v prvem tednu (od ponedeljka, 1. 2. 2022, od 00:00:01, do nedelje, 7. 2. 2022, do 23:59:59), bodo sodelovali v žrebanju samo za ta teden).

Žrebanje GLAVNE NAGRADE bo potekalo 1.3.2022 med 11.00 in 12.00 CET.

V žrebanje za GLAVNO NAGRADO bodo vključene vse veljavne prijave, ki jih bo Organizator prejel preko spletne strani ali e-pošte v času trajanja nagradne igre – tj. od 1.2. 2022 (od 00:00:01) do 28.2.2022 (do 23:59:59).

Dostava in izročitev nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo sodelovali z Organizatorjem pri sprejemanju nagrade in zagotavljanju potrebne dokumentacije. Organizator bo nagrajence po telefonu in v pisni obliki (SMS sporočilo ali e-pošta) obvestil v roku 8 dni od žrebanja nagrad. Organizator in nagrajenec se bosta medsebojno dogovorila o podrobnostih predaje nagrad, Organizator pa bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado. Poleg kopije prejetega in izžrebanega računa/sta treh fotografij je dobitnik nagrade dolžen poslati še osebne podatke (ime in priimek, davčno številko, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča, poštno številko in kraj bivanja, kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov) na elektronski naslov Organizatorja [email protected], z namenom pravnih, davčnih in predajnih postopkov.

Objave

Imena nagrajencev bodo v roku 15 dni od dneva žrebanja objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si in www.oreo.eu. Ta Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu Organizatorja nagradne igre.

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi