Oglasi

P&G nagradna igra: Head&Shoulders, Gillette in Old Spice – APPLE IPHONE 13

Oglasi

Trajanje:

P&G nagradna igra poteka od 4.10.2022 do 31.10.2022.

Nagrade:

  • 1 x APPLE IPHONE 13
  • 3 x APPLE AIR PODS
  • 5 x DARILNA KARTICA SPAR za 150 €

Udeleženci nagradne igre

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

Oglasi

1. V obdobju od 4.10.2022 do 31.10.2022 v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner opravite nakup katerihkoli dveh izdelkov blagovnih znamk Head&Shoulders, Gillette ali Old Spice in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: SPAR številka računa.
PRIMER

Prejemnik: 6111

Tekst: SPAR 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Posljite DA ime in priimek za potrditev pogojev na www.osvoji-nagrado.si npr.: DA MARKO NOVAK na stevilko 6111.

Po poslani potrditvi bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite racun kot dokazilo o nakupu, zrebanje bo 8. 11. 2022. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup katerihkoli dveh izdelkov Head&Shoulders, Gillette ali Old Spice ter posljite novo stevilko SPAR racuna.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je sta bila kupljena vsaj dva izdelka blagovnih znamk Head&Shoulders, Gillette ali Old Spice.

2. V obdobju od 4.10.2022 do 31.10.2022 pošljite svoje podatke (ime in priimerk, naslov, pošta, kraj, telefonska številka), priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi izdelkov Head&Shoulders, Gillette ali Old Spice in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., SPAR, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 31.10.2022, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 8. 11. 2022 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Objava nagrajencev

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si

Prevzem nagrad

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen.

Pravila Head&Shoulders, Gillette in Old Spice nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi