Pepsi nagradna igra 2022: E-SKIRO VSAK DAN

Oglasi

Trajanje:

Pepsi nagradna igra poteka od 1.8.2022 od 00.00 ure do 4.9.2022 do 24.00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

  • 35 X Električni skiro Blaupunkt ESC808

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine in sicer:

(A): SMS sporočilo (z nakupom)

  1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi Max brez sladkorjev, Pepsi Limeta, Mirinda, 7Up) in si shrani račun. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače pod blagovno znamko Pepsi v času trajanja nagradne igre.
  2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PEPSI in številko računa – primer: »PEPSI 123456789«.
  3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): na podlagi spletne prijave (z nakupom)

  1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi Max brez sladkorjev, Pepsi Limeta, Mirinda, 7Up) in si shrani račun. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače pod blagovno znamko Pepsi v času trajanja nagradne igre.
  2. korak: udeleženec vpiše številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran www.pepsi.si in posreduje svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, e-mail in telefonska številka) ter potrdi njihovo obdelavo v kolikor se z njo strinja v skladu s temi pravili.

(C): sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Sledim svojemu okusu« (brez nakupa)

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Sledim svojemu okusu« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih izvajalca nagradne igre, BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška.

Žrebanje dnevnih nagrad poteka 1x tedensko in sicer vsak ponedeljek za pretekli teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

V vsakem krogu žrebanja (5 krogov) bo podeljenih 7 dnevnih nagrad Električni skiro Blaupunkt ESC808.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.pepsi.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z vnosom računa na spletno stran oziroma na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Objava nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.pepsi.si

Dobitniki nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.pepsi.si.

Pravila Pepsi nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

> 20 nagradnih iger si lahko ogledate TUKAJ <Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre

Oglasi