Oglasi

Pepsi nagradna igra 2022: E-SKIRO VSAK DAN

Oglasi

Trajanje:

Pepsi nagradna igra poteka od 1.8.2022 od 00.00 ure do 4.9.2022 do 24.00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

  • 35 X Električni skiro Blaupunkt ESC808

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine in sicer:

(A): SMS sporočilo (z nakupom)

  1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi Max brez sladkorjev, Pepsi Limeta, Mirinda, 7Up) in si shrani račun. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače pod blagovno znamko Pepsi v času trajanja nagradne igre.
  2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo PEPSI in številko računa – primer: »PEPSI 123456789«.
  3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): na podlagi spletne prijave (z nakupom)

  1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v trgovinah ali horeca lokalih po Sloveniji kupi katerikoli izdelek pijače Pepsi (Pepsi, Pepsi Max brez sladkorjev, Pepsi Limeta, Mirinda, 7Up) in si shrani račun. V primeru, če je oseba izžrebana, bo za prevzem nagrade potrebna predložitev računa, ki dokazuje nakup katerega koli izdelka pijače pod blagovno znamko Pepsi v času trajanja nagradne igre.
  2. korak: udeleženec vpiše številko računa, ki potrjuje nakup katerega koli izdelka Pepsi na spletno stran www.pepsi.si in posreduje svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, e-mail in telefonska številka) ter potrdi njihovo obdelavo v kolikor se z njo strinja v skladu s temi pravili.
Oglasi

(C): sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Sledim svojemu okusu« (brez nakupa)

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Sledim svojemu okusu« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo v prostorih izvajalca nagradne igre, BBDO Zagreb, Šoštarićeva ul. 10, 10000, Zagreb, Hrvaška.

Žrebanje dnevnih nagrad poteka 1x tedensko in sicer vsak ponedeljek za pretekli teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

V vsakem krogu žrebanja (5 krogov) bo podeljenih 7 dnevnih nagrad Električni skiro Blaupunkt ESC808.

Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.pepsi.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z vnosom računa na spletno stran oziroma na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Objava nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.pepsi.si

Dobitniki nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.pepsi.si.

Pravila Pepsi nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi