P&G nagradna igra 2021 – Ariel, Lenor, Dash in Jar: VZEMITE SI TRENUTEK ZASE Z APARATI ARIETE

Oglasi

P&G nagradna igra poteka od 1. 6. 2021 do vključno 28. 6. 2021 do 24.00 ure v prodajalnah DM drogerie markt d.o.o.

Sklad nagrad vsebuje:
20 x grelec vode Ariete
20 x mešalnik Ariete
20 x kavni aparat Ariete

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

Sodelovanje v nagradni igri je možno na 2 načina:
1. V obdobju od 1. 6. 2021 do 28. 6. 2021 v prodajalnah DM opravite nakup vsaj dveh izdelkov blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash ali Jar in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino:
DM številka računa.
PRIMER
Prejemnik: 6111
Tekst: DM A1234-B1-12345

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

“Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje bo 20. 7. 2021. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup vsaj dveh izdelkov blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash ali Jar ter pošljite novo številko DM računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da sta bila kupljena vsaj dva izdelka blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash ali Jar.
ai
2. V obdobju od 1. 6. 2021 do 28. 6. 2021 pošljete vaš selfie (fotografijo sebe) med pitjem kave ter vaše podatke (ime in priimek, naslov, pošta, kraj in telefonska številka) na:
DOMIO d.o.o., DM, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 30.6.2021, pri čemer velja datum poštnega žiga.

V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslane fotografije.

Nagradno žrebanje bo 20. 7. 2021 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi