Oglasi

P&G nagradna igra 2021: ARIEL, LENOR IN DASH ZA ČIST IN DIŠEČ DOM

Oglasi

P&G nagradna igra poteka od 10. marca 2021 do 10.4.2021 do 24.00 ure v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner.

Nagradni sklad vsebuje:
10 x robotski sesalnik iRobot e5158
10x čistilec tal Braava Jet ™ 250

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Sodelovanje v nagradni igri je možno na 2 načina:
1. V obdobju od 10. marca 2021 do 10.4.2021 v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner opravite nakup kateregakoli izdelka blagovnih znamk Ariel, Lenor ali Dash in pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: SPAR številka računa.
PRIMER
Prejemnik: 6111
Tekst: SPAR 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

Oglasi

Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje bo 15. aprila 2021. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup kateregakoli izdelka blagovnih znamk Ariel, Lenor ali Dash ter pošljite novo številko SPAR računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj en izdelek blagovnih znamk Ariel, Lenor ali Dash.

ali

2.V obdobju od 10. marca 2021 do 10. aprila 2021 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Spar, Interspar in Spar partner, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi detergenta za perilo Ariel ali Dash in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., SPAR, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 10. aprila 2021, pri čemer velja datum poštnega žiga.
V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način, naveden v 2. točki 3. člena, lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

Nagradno žrebanje bo 15. aprila 2021 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji. Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku 3 dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen.

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi