Oglasi

P&G nagradna igra 2022: Preizkusi in se prepričaj

Oglasi

Trajanje:

P&G nagradna igra poteka od 1.6.2022 do vključno 30.6.2022 do 24.00 ure v trgovinah Tuš.

Nagrade:

  • 1 x darilno kartico Tuš v vrednosti 1.000 €
  • 100 x darilno kartico Tuš v vrednosti 40 €

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji

V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno na dva načina:

Oglasi

V obdobju od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022 v trgovinah Tuš opravite nakup vsaj enega izdelka sodelujočih blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Ambipur, Gillette, Old Spice, Head&Shoulders, Pantene, Pampers, Always, Oral-B, Naturella ali Herbal Essences ter pošljete prijavo preko SMS sporočila na številko 6111 z naslednjo vsebino: TUS številka računa.
PRIMER

Prejemnik: 6111

Tekst: TUS 1234-123-123456

Ko bo sodelujoča oseba poslala sms sporočilo, kot je navedeno v pravilih, bo prejela povratno sporočilo z naslednjo vsebino:

“Pozdravljeni, hvala za sodelovanje v nagradni igri. Shranite račun kot dokazilo o nakupu, žrebanje

bo 11.7.2022. Za ponovno sodelovanje opravite nov nakup kateregakoli izdelka sodelujočih blagovnih znamk ter pošljite novo številko TUS računa. Pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljena na www.osvoji-nagrado.si.“

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenije, A1 Slovenija, T2 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav, vendar le z različnimi številkami računov. Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru, da bo izžreban, poslati organizatorju pred prevzemom nagrade v roku treh dni od prejema sporočila o žrebanju. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj en izdelek sodelujočih blagovnih znamk Ariel, Lenor, Dash, Jar, Ambipur, Gillette, Old Spice, Head&Shoulders, Pantene, Pampers, Always, Oral-B, Naturella ali Herbal Essences.

V obdobju od 1.6.2022 do 30. 6.2022 izpolnjenemu kuponu za sodelovanje, ki ga dobite v trgovinah Tuš, priložite vaš selfie (fotografijo sebe) ob uporabi vsaj enega izdelka sodelujočih blagovnih znamk in vse skupaj pošljite na: DOMIO d.o.o., TUS, Ulica Lojzeta Spacala 2, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo prijete prijave, poslane do 30.6.2022, pri čemer velja datum poštnega žiga.
V primeru, da v nagradni igri sodelujete na način izpolnjenemu kuponu , lahko sodelujete le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave, ki bodo prejete na zgoraj naveden način, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

S prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 3. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje. Udeleženec nosi stroške poslanega SMS sporočila ter po pošti poslanega kupona.

Žrebanje nagrad

Nagradno žrebanje bo 11.7.2022 v prostorih organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije. Žrebanje nagrad bo izvedeno z naključno izbiro oseb s pomočjo računalniške programske opreme.

Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat.

Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil po telefonu ali pošti ter nagrade prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji.

Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec v roku treh dni od prejema poziva posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, letnico rojstva in davčno številko. V kolikor nagrajenec podatkov ne sporoči pravočasno, do nagrade ni upravičen – v tem primeru se nagrada ne podeli.

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.

Dobitniki nagrad

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.osvoji-nagrado.si.

Informacije in objave

Dodatne informacije dobite po telefonu na številki 040 470 331 od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

Pravila P&G nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete www.osvoji-nagrado.si

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi