Oglasi

Podravka in Lidl nagradna igra: Gurmani domačega omizja

Oglasi

Trajanje nagradne igre:

Lidl nagradna igra traja od 27.9.2021 do vključno 16.10.2021 do 24.00 ure in poteka v vseh poslovalnicah družbe Lidl Slovenija d.o.o .k.d.

Nagradni sklad

1 x bon za nakup bele tehnike Gorenje v vrednosti 1.000 €
30 x set posode Emo in izdelkov Podravka in Žito v skupni vrednosti 100 €

NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.podravka.si ali www.lidl.si.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Sodelovanje v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Oglasi

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

 1. način
  Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Lidl Slovenija kupi najmanj 1 izdelek Podravka in/ali Žito, blagovnih znamk Podravka, Žito, 1001 Cvet, Eva, Fant, Gorenjka, Vegeta in Zlato Polje, ter pošlje izpolnjen kupon in dokazilo o nakupu ali svoj recept priprave gurmanske pojedine z uporabo sestavin navedenih blagovnih znamk v zaprti pošiljki na naslov:
  Podravka d.o.o. Ljubljana
  Moskovska ulica 1
  1000 Ljubljana (Gurmani domačega omizja).
  Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletnih straneh www.podravka.si in www.lidl.si.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1eno unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi.

V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedenih blagovnih znamk.

ali

 1. način
  Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje izpolnjen kupon in svoj recept priprave gurmanske pojedine z uporabo sestavin navedenih blagovnih znamk, vse v zaprti pošiljki, ki jo pošlje na naslov Podravka d.o.o., Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (Gurmani domačega omizja). Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletnih straneh www.podravka.si in www.lidl.si.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslanim receptom, sodeluje v nagradni igri z največ enim receptom. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s istim receptom, ampak morajo biti podatki unikatni (unikatno ime, priimek, telefonska številka, recept). V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – z receptom, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo 22.10.2021 med vsemi veljavnimi pošiljkami z unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslanega recepta med unikatnimi recepti, ki bodo do 20.10.2021 prispele na naslov organizatorja.

DOBITNIKI in PREVZEM NAGRAD

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.podravka.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno po pošti.

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi