Oglasi

Podravka in Žito nagradna igra 2022 v sodelovanju z LIDL Slovenija: 1001 Cvet, Zlato Polje, Linolada, Vegeta in Gorenjka

Oglasi

Trajanje:

Podravka in Žito nagradna igra traja od 31.03.2022 do vključno 13.04.2022, do 24.00 ure in vseh poslovalnicah družbe Lidl Slovenija.

Nagrade:

  • 6 x Lidlova vrednostna kartica v vrednosti 500 €
  • 25 x darilni paket izdelkov Podravka in Žito v vrednosti 40 €

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Oglasi

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri.

I. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre:

  1. v katerikoli poslovalnici Lidl Slovenija na območju Republike Slovenije kupi najmanj en izdelek Podravka in/ali Žito, blagovnih znamk 1001 Cvet, Zlato Polje, Linolada, Vegeta in Gorenjka
  2. ter pošlje izpolnjen kupon in dokazilo o nakupu

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ eno unikatno prijavo.

Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat.

Posameznik lahko v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedenih blagovnih znamk.

ali

II. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje fotografijo praznične mize s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka, vse v zaprti pošiljki, ki jo pošlje na naslov:
Podravka d.o.o., Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ eno fotografijo.

Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s isto fotografijo, ampak morajo biti podatki unikatni (unikatno ime, priimek, telefonska številka, fotografija). V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi veljavnimi pošiljkami z unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami, ki bodo pravočasno prispele na naslov organizatorja.

Dobitniki nagrad

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.podravka.si ter www.lidl.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno po pošti. Dobitniki nagrad s potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri in da soglašajo, da se njihovo ime, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh, sodelujejo v nagradni igri.

V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev (Lidlova vrednostna kartica) obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo, zato morajo prejemniki nagrad, ki so višje od 42,00 EUR, Organizatorju posredovati tudi njihovo davčno številko.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Pravila nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi