Oglasi

Podravka nagradna igra: Vegeta, okus je na prvem mestu!

Oglasi

Trajanje:

Vegeta nagradna igra traja od 2.11.2022, do vključno, 30.11.2022, do 24.00 ure

Nagrade:

  1. nagrada: 1 x set litoželeznih posod Lava v vrednosti, v vrednosti 294,61 €
  2. nagrada: 1 x Ekonom lonec Korkmaz, v vrednosti 135,24 €
  3. nagrada: 10 x darilni paket Vegeta, v vrednosti 20 €

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

Oglasi

1. način: Posameznik v času trajanja nagradne igre:
I) v katerikoli poslovalnici na območju Republike Slovenije kupi najmanj 1 (en) izdelek blagovne znamke Vegeta
II) Na spletni strani www.number-one.vegeta.si naloži račun in številko računa kod dokazilo o nakupu ter navede svoje osebne podatke
ali pa pošlje dokazilo o nakupu – original račun ter navede svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko v zaprti kuverti na naslov Podravka d.o.o., Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Vegeta, okus je na prvem mestu«.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo.

Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.
Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedene blagovne znamke.

ali

2. način: Posameznik v času trajanja nagradne igre na spletni strani www.number-one.vegeta.si odgovori na nagradno vprašanje in izpolni kontaktni obrazec ter tako sodeluje v žrebu za nagrado.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – z odgovorom na nagradno vprašanje, v nagradni igri sodeluje lahko zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi veljavnimi prijavami in pošiljkami z unikatnimi številkami prijavljenih in poslanih računov, ki bodo pravočasno prijavljeni na spletni strani https://number-one.vegeta.si/ oziroma poslani na naslov Organizatorja ter vsemi, ki bodo sodelovali v nagradni igri preko spletne strani https://number-one.vegeta.si/ z odgovorom na nagradno vprašanje z unikatnimi podatki. Nagrajenci bodo izbrani na podlagi naključnega žreba.

Objava nagrajencev

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.number-one.vegeta.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Obveščanje nagrajencev

Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni preko e-poštnega naslova, ki so ga navedli v kontaktnem obrazcu oz. ob poslanem dokazilu o nakupu.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.

Pravila Vegeta nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi