Radenska nagradna igra 2021: OSVOJI iNAGRADO

Oglasi

Trajanje nagradne igre:

Nagradna igra poteka od 26.8.2021 od 00:00 ure do 22.9.2021 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah Mercator na področju Republike Slovenije, ne velja pa v franšizah in v spletni trgovini.

Nagrade:

Organizator bo podelil nagrade:
• 1x prenosnik Apple MacBook Air
• 1x mobilni telefon Apple iPhon 12
• 1x brezžične slušalke Apple AirPods

Pogoji sodelovanja

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

A): SMS sporočilo (z nakupom):

 1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa kupi vsaj 1 izdelek Radenska Classic, Medium, Naturelle ali Radenska z okusom v eni od prodajaln Mercator in obdrži račun.
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo RADENSKA in številko računa, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja
  Radenska (Radenska Classic, Medium, Naturelle ali Radenska z okusom) – primer: »RADENSKA 15664-11-50567«.
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko) ter privolitvi za obdelavo osebnih podatkov. Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedama DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje
  ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.
  ali
  B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj prvi računalnik« (brez nakupa) Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moj prvi računalnik« (v nadaljevanju: zgodba) ter svoj ime in priimek, veljavno telefonsko številko in pripiše besedi DA DA. V tem primeru prvi DA pomeni, da se udeleženec strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se udeleženec strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka B) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo dne 23.0.2021 v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bodo izžrebani 3 dobitniki
nagrad oziroma nagrajenci. Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej.

Obveščanje nagrajencev i prevzem nagrad

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.radenska.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov.

V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.radenska.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke(ime in priimek, – naslov stalnega prebivališča, davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR) in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra RADENSKA – OSVOJI iNAGRADE«.

Pravila Radenska nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi