Radenska nagradna igra: Oraketa nagrajuje

Trajanje:

Nagradna igra poteka od 1.3.2022 od 00:00 ure do 31.3.2022 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah TUŠ, franšizah in spletni trgovini TUŠ na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

 • 1 x PlayStation 5
 • 10 x Oraketa paket presenečenja

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A): SMS sporočilo (z nakupom):

 1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Oraketa 400g ali 800g v eni od prodajaln TUŠ in obdrži račun.
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo ORAKETA in številko računa, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Radenska (Oraketa 400 g ali 800 g) – primer: »ORAKETA 5970-2145-1559710«.
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko) ter privolitvi za obdelavo osebnih podatkov. Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedama DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega
  SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri
  sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje
  ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

  (B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Osvojimo vesolje z Oraketo« (brez nakupa)
  Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Osvojimo vesolje z Oraketo« (v nadaljevanju: zgodba) ter svoj ime in priimek, veljavno telefonsko številko in pripiše besedi DA DA. V tem primeru prvi DA pomeni, da se udeleženec strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se udeleženec strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni zapisana telefonska številka udeleženca oziroma če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka).

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno posredovano zgodbo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo številko računa ali posredovati več različnih zgodb. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno poslano zgodbo izžreban samo enkrat.

Nagradno žrebanje

Žrebanje nagrajencev bo dne 1.4.2022 v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno.

Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bodo izžrebano 11 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča. Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.radenska.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.radenska.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost
  42,00 EUR (v tem primeru prejemnik nagrade PlayStation 5)
  in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »SMS nagradna igra ORAKETA«.

Pravila Oraketa nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre