Oglasi

Radenska nagradna igra: Osvoji sesalnik z Radensko

Oglasi

Trajanje:

Radenska nagradna igra poteka od 1.10.2022 od 00:00 ure do 31.10.2022 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah Mercator na področju Republike Slovenije, ne velja pa v franšizah in v spletni trgovini.

Nagrade:

  • 10x Robotski sesalnik Platinum aqua BRALKO

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje.

Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.
Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A): SMS sporočilo (z nakupom):

  1. korak: udeleženec v času trajanja nagradne igre v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Radenska Classic, Medium, Naturelle ali Radenska z okusom v eni od prodajaln Mercator in obdrži račun.
  2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo RADENSKA in številko računa, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Radenska (Radenska Classic, Medium, Naturelle ali Radenska z okusom) – primer: »RADENSKA 15664-11-50567«.
  3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko) ter privolitvi za obdelavo osebnih podatkov. Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedama DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.
Oglasi

(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom “Moj prvi robotski sesalnik” (brez nakupa) Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moj prvi robotski sesalnik« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456). V tem primeru prvi DA pomeni, da se udeleženec strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se udeleženec strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrajencev bo dne 3.11.2022 v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. Žrebanje nagrad ni javno.

Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 10 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultat ni mogoča. Vsak udeleženec lahko dobi samo eno nagrado. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme eno nagrado, in sicer tisto za katero je bil izžreban najprej.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.radenska.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z
zgodbo.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.radenska.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) dodatno pošlje še naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • davčno številko
    in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra OSVOJI SESALNIK Z RADENSKO«.

Pravila Radenska nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi