Radenska nagradna igra: Osvoji smuči Elan vsak dan

Oglasi

Trajanje:

Radenska nagradna igra poteka od 1.12.2022 od 00.00 ure do 26.1.2023 do 23.59 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

57 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki so zaposlene v Radenski d.o.o. in pravne osebe ali druge osebe, ki kakorkoli neposredno ali posredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci) ne smejo sodelovati v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine, in sicer:

  1. na podlagi poslanega SMS sporočila z unikatno kodo pod zamaškom proizvoda;
  2. na podlagi spletne prijave z unikatno kodo pod zamaškom proizvoda;
  3. s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Najbolj smešen dogodek s slovenskih smučišč«

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na vse tri načine (a, b in c točka). Udeleženec lahko z eno posredovano unikatno kodo sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom (točka a ali b) opraviti več nakupov in vsakokrat vpisati drugo unikatno kodo.

a) SMS sporočilo

  1. korak: udeleženec v obdobju od 1.12.2022 do 26.1.2023 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Radenska Classic 1,5L PET, 0,5L PET
  2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo RADENSKA in unikatno kodo, ki je pod zamaškom kupljenega proizvoda – primer: “RADENSKA 12345678”
  3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3600 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih.

b) Spletna prijava

z vpisom na spletni strani www.trisrca.si, kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: unikatna koda navedena pod zamaškom proizvoda, ime, priimek, telefonska številka in e-mail naslov. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre, in soglasje za obdelavo osebnih podatkov (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih.

Unikatne kode najdete pod rdečim zamaškom Radenske Classic 1,5L PET in 0,5L PET

c) Sodelovanje s poslano zgodbo z naslovom »Najbolj smešen dogodek s slovenskih smučišč«

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Najbolj smešen dogodek s slovenskih smučišč« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456). V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, odgovori z e-sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana v skladu z zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80 % besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Žrebanje nagrad

Nagradna igra je razdeljena na 8 krogov, nagrajenci pa se žrebajo tedensko v času trajanja igre, pri čemer so termini in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

V žrebanju sodelujejo vsi, ki teh pravil do posamičnega končnega tedenskega datuma (datum, ko se izteče možnost prijave za nagrado) poslali SMS z unikatno kodo ali spletno prijavo z unikatno kodo ali zgodbo.

Termin žrebanjaNagrade
08. 12. 2022.
(za prijave od 1.12. do 07.12.2022.)
7 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
15. 12. 2022.
(za prijave od 08.12. do 14.12.2022.)
7 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
22. 12. 2022.
(za prijave od 15.12. do 21.12.2022.)
7 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
29. 12. 2022.
(za prijave od 22.12. do 28.12.2022.)
7 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
05. 01. 2023.
(za prijave od 29.12. do 04.01.2023.)
7 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
12. 01. 2023.
(za prijave od 05.01. do 11.01.2023.)
7 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
19. 01. 2023.
(za prijave od 12.01. do 18.01.2023.)
7 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design
27. 01. 2023.
(za prijave od 19.01. do 26.01.2023.)
8 x smuči Elan Element Green LS Limited Edition Radenska Design

Objava in obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 8 dni po opravljenem posamičnem žrebanju objavi na spletni strani www.trisrca.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo z unikatno kodo, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z vnosom unikatne kode na spletno prijavo oziroma na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od zaključka nagradne igre. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.trisrca.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
  • davčno številko

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Sodelovanje in pravila Radenska nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete www.trisrca.si

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi