Radenska nagradna igra 2022: Zelene e-nagrade in avto Opel MOKKA-e

Trajanje:

Radenska nagradna igra poteka od 1.4.2022 od 00:00 ure do 30.6.2022 do 24:00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije.

Nagrade:

 • Glavna nagrada:
  • 1 x Opel MOKKA-e (zelene barve s črno streho)
 • Tedenske nagrade:
  • 12 x električni skiro (ERL 814 Blaupunkt)

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup izdelkov Radenske navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka C).

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine, in sicer:

 • (A) na podlagi poslanega SMS sporočila z unikatno kodo pod zamaškom proizvoda;
 • (B) na podlagi spletne prijave z unikatno kodo pod zamaškom proizvoda;
 • (C) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom “Z Radensko na zeleno pot”

(A): SMS sporočilo:

 1. korak: udeleženec v obdobju od 1.4.2022 do 30.6.2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Radenska Classic, Medium, Naturelle ali Radenska z okusom.
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo RADENSKA in unikatno kodo, ki je pod zamaškom kupljenega proizvoda – primer: »RADENSKA 12345678«.
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): na podlagi spletne prijave

z vpisom na spletni strani www.zelenaradenska.si, kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: unikatna koda navedena pod zamaškom proizvoda, ime, priimek, telefonska številka in e-mail naslov. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre, soglasje za obdelavo osebnih podatkov (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih in soglasje za tržne namene (neobvezno).

Unikatne kode najdete pod srebrnim zamaškom Radenske (Radenska Classic 1,5 L, 0,75 L in 0,5 L, Radenska Medium 1,5 L in 0,5 L, Radenska Naturelle 1,5 L in 0,5 L, Radenska z okusom mango limeta 0,5 L, Radenska z okusom limonska trava 0,5 L, Radenska z okusom bezeg 0,5 L in Radenska z okusom limona 0,5 L).

(C): sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom “Z Radensko na zeleno pot”

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov [email protected] pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Z radensko na zeleno pot« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka C) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre.

Udeleženec je lahko z eno unikatno kodo posredovano preko SMS sporočila ali preko spletne prijave ali z zgodbo izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno. Posameznik lahko sodeluje večkrat, in sicer vsakič z novo unikatno kodo ali novo zgodbo.

V kolikor SMS ali spletno prijavo z isto unikatno kodo ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna. Prav tako bo neveljavna prijava, če več istih zgodb pošlje ista ali druga oseba.

Nagradno žrebanje

Žrebanje tedenskih nagrad

Žrebanje tedenskih nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko teh pravil do posamičnega končnega tedenskega datuma (datum, ko se izteče možnost prijave za posamično tedensko nagrado) poslali SMS ali spletno prijavo z unikatno kodo ali zgodbo.

 • 8.4.2022 od 1.4.2022 do 7.4.2022 do 23:59
 • 15.4.2022 od 8.4. do 14.4.2022 do 23:59
 • 22.4.2022 od 15.4. do 21.4.2022 do 23:59
 • 29.4.2022 od 22.4. do 28.4.2022 do 23:59
 • 6.5.2022 od 29.4. do 5.5.2022 do 23:59
 • 13.5.2022 od 6.5. do 12.5.2022 do 23:59
 • 20.5.2022 od 13.5. do 19.5.2022 do 23:59
 • 27.5.2022 od 20.5. do 26.5.2022 do 23:59
 • 3.6.2022 od 27.5. do 2.6.2022 do 23:59
 • 10.6.2022 od 3.6. do 9.6.2022 do 23:59
 • 17.6.2022 od 10.6. do 16.6.2022 do 23:59
 • 24.6.2022 od 17.6. do 23.6.2022 do 23:59

V vsakem krogu žrebanja bo podeljena 1 tedenska nagrada oz. 1 električni skiro.

Žrebanje za glavno nagrado

Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o., dne 1.7.2022.

Vsi, razen tisti, ki bodo izžrebani za tedensko nagrado, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 1.4 do 30.6.2022 do 23:59 s poslanim SMS z unikatno kodo, z vpisom unikatne kode na spletni strani www.zelenaradenska.si ali s poslano zgodbo »Z Radensko na zeleno pot« bodo sodelovali v končnem žrebanju za glavno nagrado 1 x Opel MOKKA-e.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem posamičnem žrebanju objavi na spletni strani www.zelenaradenska.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana s prijavo preko spleta z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

Prevzem nagrad

Prejemniki tedenskih nagrad prejmejo tedensko nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.zelenaradenska.si.

Stroške poštnih storitev krije organizator. Prejemnik glavne nagrade prejme le-to osebno na sedežu organizatorja ali drugem prevzemnem mestu, ki ga določi organizator.
Pogoj za izročitev nagrade (tedenske ali glavne) je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek,
– naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
– davčno številko

in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »SMS nagradna igra RADENSKA«

Če se prejemnik (tedenske ali glavne) nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

Pravila Radenska nagradne igre 2022

Pravila si lahko ogledate na spletni strani www.zelenaradenska.si

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre