Red Bull nagradna igra 2022: Izpitno obdobje

Trajanje:

Red Bull nagradna igra bo potekala od 07.02.2022 do 27.02.2022

Nagrade:

1. nagrada*: najboljši rezultat

  • 1 x vikend paket v sklopu glavnega dogodka Red Bull »Samo Gas« za dve osebi
    Dogodek Red Bull Samo Gas bo v soboto, 2.4.2022, na Kaninu. V primeru, da dogodek odpade zaradi epidemiološke situacije ali druge višje sile, je zmagovalec nagradne igre vseeno deležen vikend paketa na enem izmed slovenskih smučarskih resortov (od petka do nedelje)

Tolažilna nagrada: od drugega do stoenainpetdesetega po rezultatu

  • 150 x 2 Red Bull energijski pijači

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagradne igre.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup artikla – Red Bull energijska pijača – ali kateregakoli drugega artikla ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Oseba lahko v nagradni igri sodeluje tako, da na spletni strani https://www.redbull.com/si-sl/cartoons/izpitno-obdobje igra igrico.

Za uspešno igranje igrice in oddajo podatkov mora oseba obiskati zgornji naslov in slediti navedenim korakom. Od igranja igrice, katere cilj je preteči čim daljšo razdaljo in zbrati čim več diplom, do oddaje podatkov (prijava) in sodelovanje v nagradni igri.

Dostava nagrad

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo za namen izročitve nagrad in urejanje dokumentacije sodelovali z organizatorjem nagradne igre.

O prejemu nagrade bo organizator nagrajence obvestil telefonsko in/ali pisno v roku 14 dni po končanju nagradne igre, pri čemer se bo organizator z nagrajenci dogovoril tudi o podrobnostih glede prevzema nagrade in od njih pridobil podatke, ki jih bo potreboval za izročitev nagrade.

Nagrade bo organizator nagradne igre nagrajencem dostavil po pošti oz. izročil na svojem poslovnem naslovu v roku 30 dni od dneva prejetega klica oz prejema elektronskega sporočila. V primeru, da se bo nagrada, ki je bila nagrajencu poslana po pošti, vrnila na naslov organizatorja, bo slednji nagrajenca v nadaljnjih 8 dneh obvestil, da se je nagrada vrnila na naslov organizatorja in da lahko nagrajenec nagrado prevzame v roku 10 dni od dneva prejema obvestila. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem 10 dnevnem roku nagrade ne bi prevzel, izgubi pravico do nagrade.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem nagrade nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagradne igre predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

Nagrajenec je dolžan prevzeti nagrado najkasneje do v 3 tednih od žrebanja.

Pravila Red Bull nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre