Oglasi

Supernova nagradna igra 2022: SUPER ELEKTRIČNA OPEL Mokka

Oglasi

Trajanje:

Supernova nagradna igra 2022 poteka od srede 9.3.2022 do vključno sobote, 9.4.2022 do 15. ure.

Nagrade:

  • 1 x električno vozilo Opel Mokka-e
  • 1 s nagrada Darilna kartica Supernova v vrednosti 500€
  • 5 x Darilna kartica Supernova v vrednosti 100€

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci, ki so fizične osebe in bodo v obdobju trajanja nagradne igre obiskali Nakupovalni center Supernova Ljubljana – Rudnik ter bodo ustrezno pridobili kupon za žreb.

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ter obdelovalcu osebnih podatkov in druge pravne in fizične ter njihovi družinski člani, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre.

Način sodelovanja v nagradni igri

Kupon za žreb lahko pridobi vsak obiskovalec, ki se zglasi na INFO TOČKI SUPERNOVA, v prvem nadstropju, in v celoti pravilno izpolni obrazec za sodelovanje v nagradni igri s sledečimi podatki: – ime in priimek, telefonska številka ter elektronski naslov.
Pridobljeni kupon za žreb mora biti pravočasno, v skladu s 6. členom Pravil, vržen v žrebalni boben, ki se nahaja v pritličju Nakupovalnega centra Supernova Ljubljana – Rudnik.

Oglasi

Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom. Nagrade niso zamenljive za gotovino in niso prenosljive.

Nagradno žrebanje

Med tistimi udeleženimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja, v soboto, 9.4.2022 ob 18. uri, ročno izžrebala sedem nagrajencev in podelila 7 nagrad.

Komisija bo žrebanje izvedla na v Nakupovalnem centru Supernova Ljubljana – Rudnik, Jurčkova cesta 223. Žrebanje ne bo javno.

Objava nagrajenca in soglasje za potrebe oglaševanja

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se nagrajenec odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni v soboto, 9. 4. 2022 po telefonu in z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook in/ali Instagram, s pozivom nagrajencu ter objavo na spletni strani http://www.supernova.si/igra/velika-otvoritvena-nagradna-igra in supernova-opening.si.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če se najkasneje v roku 7 dni priglasi organizatorju.

Nagrajenci morajo nagrado prevzeti najpozneje v roku 7-ih dni od razglasitve rezultatov, tako da se fizično zglasijo v Nakupovalnem centru Supernova Ljubljana – Rudnik, na INFO-TOČKI.

V primeru, da se nagrajenec/nagrajenka v roku 7-ih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval/a, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

Pravila Supernova nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi