Telekom Slovenije nagradna igra: Samsung Galaxy Watch 4

Oglasi

Trajanje:

Nagradna igra Telekoma Slovenije poteka od 27.8.2021 do 17.9.2021.

Nagrade:

3 x Samsung Galaxy Watch 4

Kdo lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

Pogoji in način sodelovanja

V nagradni igri udeleženci sodelujejo tako, da v času trajanja nagradne od 27. 8. 2021 do 17. 9. 2021 na spletnem mestu Telekoma Slovenije pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje. V nagradni igri udeleženci sodelujejo tudi tako, da sledi Instagram profilu Telekoma Slovenije.

Žrebanje

Žrebanje nagrade bo potekalo računalniško (z naključnim algoritmom) v prostorih organizatorja, in sicer 24.9.2021.
Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Komisija preveri, ali izžrebanec izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

Izžrebani nagrajenec mora na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati:
• ime in priimek,
• naslov za posredovanje nagrade oz. naslednje podatke: ulica, hišna številka, poštna številka in pošta,
• davčno številko ter davčno izpostavo.

Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade

Nagrajenec bo v roku 5 delovnih dni po zaključku postopka obveščanja z imenom in priimkom objavljen na
http://www.telekom.si/info-in-obvestila/nagradne-igre

Izžrebanec bo o žrebu obveščen z e-pošto na e-naslov, ki ga bo podal.

Če se izžrebanec na e-pošto, poslano na e-naslov, ne bo odzval v roku 3 delovnih dni od prejetega obvestila o nagradi, bo organizator štel, da izžrebanec ne sprejme nagrade in se ji izrecno odpoveduje, k prevzemu nagrade pa bo pozval rezervne izžrebance po vrstnem redu, kot so bili izžrebani. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec pred prevzemom nagrade izkaže svojo istovetnost z veljavnim
osebnim dokumentom.

Organizator bo nagrado nagrajencu poslal po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v odzivu na obvestilo o nagradi, prejeto po e-pošti.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Pravila

V nagradni igri lahko sodelujete tudi TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi