Thomy nagradna igra 2022: Za najboljši piknik Thomy žar podari!

Oglasi

Trajanje:

Thomy nagradna igra poteka v času od 20.4.2022 do vključno 31.5.2022 in se nanaša na vse poslovalnice trgovskih verig v Sloveniji.

Nagrade:

 • 15 x Weber žar na oglje (v vrednosti 340,00 €/kos)

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Mladoletne osebe so lahko dobitniki oz. prevzamejo nagrado vendar le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

Zaposleni pri Organizatorju in Tehničnem izvajalcu, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane partnerske zveze, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina, ki štejeta kot prijava za sodelovanje.

 1. SMS
  Posameznik v času trajanja nagradne igre v kateri koli poslovalnici trgovskih verig v Republiki Sloveniji kupi vsaj en izdelek blagovne znamke Thomy ter pošlje prijavo prek SMS sporočila na številko 6001 z naslednjo vsebino: THOMY številka računa, Ime, Priimek in Naslov.
  Primer:
  Prejemnik: 6001
  Tekst: THOMY PE0201-02-56018, Janez Novak, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

  Vsak poslani SMS/MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.

  Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS/MMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

  Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ eno unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta kasnejša prijava razglasi za neveljavno.

  Vse pravilno poslane prijave prek SMS sporočila, bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre ter ga v primeru izžre pred prevzemom nagrade poslati Organizatorju (lahko tudi kopijo).. Iz računa mora biti razvidno, da je bil/ so bili kupljeni izdelek/izdelki Thomy, kot navedeno v prvem odstavku te točke

  ali
 2. Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje prijavo preko MMS sporočila na številko 6001 ali prek email naslova na [email protected] z naslednjo vsebino: THOMY in priloženo fotografijo, ter sestavine jedi na kateri je jed fotografirana s THOMY proizvodom, v primeru, pošiljanja na zgornji e-naslov ali pošiljanja MMS na številko 6001 je potrebno dodati tudi ime in priimek, naslov ter mobilno številko udeleženca.
  Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s fotografijo pod isto telefonsko številko ali z isto fotografijo pod različnimi telefonskimi številkami. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Vse poslane fotografije, ki zadostujejo zgornjim pogojem, bodo vnesene v centralno bazo podatkov.

Vsak poslani SMS in MMS uporabnika se zaračuna po veljavnem ceniku operaterja (Telekom Slovenija, A1 in Telemach). Prejeti povratni SMS je brezplačen.
Tisti uporabniki, ki zaradi blokade prejemanja t.i. komercialnih sporočil ne morejo pošiljati SMS sporočil s ključno besedo na kratko številko (6001), naj za ponovno aktiviranje delovanja kontaktirajo svojega operaterja.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 10.6.2021.

Žrebanje nagrad bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami in telefonskimi številkami. Izžrebani bodo dobitniki 15 x Weber žar na oglje. Žrebanje bo potekalo v prostorih tehničnega izvajalca Sinhro, družba za komunikacije d.o.o. na naslovu Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, Slovenia.

Vsak udeleženec je lahko izžreban samo za eno nagrado.

Nagrajenci

Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.nestle.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na mobilno številko, s katero so sodelovali v nagradni igri, prek SMS sporočila ali telefonskega klica v roku 8 delovnih dni od žrebanja. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo da se njihovo ime, priimek, fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Prevzem nagrad

Nagrajenci, ki so izpolnili pogoje po teh Pravilih, morajo za prejem nagrade posredovati sledeče podatke: ime, priimek, naslov, rojstni datum, v primeru prejema nagrade v vrednosti nad 42 EUR davčno številko, in v primeru sodelovanja s številko računa tudi kopijo le-tega in sicer na elektronski naslov na [email protected] ali po pošti na naslov NESTLE ADRIATIC TRGOVINA d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. Podatke morajo nagrajenci poslati v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila o rezultatu žrebanja prek SMS sporočila oz. klica. Če nagrajenec pošlje originalni račun po pošti, mora poleg vseh že zgoraj zahtevanih podatkov pripisati tudi telefonsko številko.

Nagrado prejmejo po hitri pošti v 30-tih delovnih dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo izvajalec dobitnika obvestil.

Pravila Thomy nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi