Union nagradna igra 2024: Pica na polno za popoln piknik

Oglasi

Trajanje:

Union nagradna igra traja od 01.04.2024 do vključno 31.05.2024.

Nagrade:

10 x Ooni Koda 16 Gas peč za pizzo + Union lopar + Union predpasnik

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki so obenem tudi davčni rezidenti Republike Slovenije.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri Organizatorju ali Izvajalcu ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Način sodelovanja

Za sodelovanje v nagradni igri nakup izdelkov ni pogoj.

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na enega izmed dveh načinov:


a) Sodelovanje z nakupom: Sodelovanje z nakupom poteka v več korakih:

1. korak: posameznik v eni od fizičnih poslovalnic Mercator (pri čemer so franšizne
trgovine Mercator izključene) ali v spletni trgovini Mercator v obdobju med 1.4.2024
in 31.5.2024 opravi nakup vsaj enega artikla blagovne znamke Union in za opravljen
nakup shrani račun.

2. korak: udeleženec na spletni strani www.unionexperience.si/sl/nagradnaigra vpiše številko računa iz fizične poslovalnice Mercato ali spletne trgovine Mercator (https://trgovina.mercator.si/market), potrdi soglasje s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter vnese svoje osebne podatke (elektronski naslov). Iz računa, katerega številko uporabnik navaja ob prijavi za nagradno igro, mora biti jasno razviden nakup vsaj enega artikla znamke Union, saj bo organizator oz. izvajalec pred podelitvijo nagrade preveril izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

b) Sodelovanje brez nakupa:
Drug način sodelovanja v nagradni igri je preko odgovora na nagradno vprašanje, potrditve
soglasja s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in vnosa osebnih podatkov
(elektronskega naslova) na spletnem mestu www.union-experience.si/sl/nagradnaigra. V tem primeru nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V žreb se bodo uvrstili samo tisti sodelujoči, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

Žrebanje

Žreb je naključen in bo potekal 10.06.2024 za nagradno igro, ki traja od 01.04.2024 do 31.05.2024

Žrebanje ni javno in bo potekalo v prostorih izvajalca, Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana.

Prevzem nagrade

Dobitniki nagrad bodo o osvojeni nagradi obveščeni prek elektronskega naslova, ki so ga
navedli ob prijavi, v roku 10 dni od dneva žreba in bodo preko elektronske pošte pozvani k
oddaji vseh dodatnih podatkov (tj. imena in priimka, naslova, predložitve dokazila o
izpolnjevanju pogojev (tj. kopije računa, dokazila o polnoletnosti, ipd.) in davčne številke) za potrebe podelitve nagrade v roku nadaljnjih 7 dni preko elektronske pošte. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, niso upravičeni do nagrade.

Pravila Union nagradne igre in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.union-experience.si/sl/nagradnaigra

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi