Union nagradna igra: Kolesari na polno

Oglasi

Trajanje:

Nagradna igra poteka od 1.6.2024. do vključno 31.7.2024.

Nagrade:

  • 3 x kolo + čelada + dres + ekskluzivni trening z Matejem Mohoričem

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki so obenem tudi davčni rezidenti Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju ali izvajalcu ter njihovi ožji družinski člani.

Način sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri nakup izdelkov ni pogoj.

Posamezniki lahko sodelujejo na dva načina:

a) Sodelovanje z nakupom:

V nagradni igri lahko sodeluješ z nakupom kateregakoli izdelka UnionRadler 0.0

Sodelovanje z nakupom poteka v več korakih:

  1. korak: posameznik v obdobju med 1. 6. 2024 in 31. 7. 2024 opravi nakup vsaj enega artikla blagovne znamke Union in za opravljen nakup shrani račun. Nakup ni omejen na trgovsko verigo in se lahko opravi kjerkoli.
  2. korak: udeleženec na spletni strani www.union-experience.s vpiše številko računa, potrdi soglasje s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter vnese svoje osebne podatke (elektronski naslov). Iz računa, katerega številko uporabnik navaja ob prijavi za nagradno igro, mora biti jasno razviden nakup vsaj enega artikla znamke Union, saj bo organizator oz. izvajalec pred podelitvijo nagrade preveril izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri.

b) Sodelovanje brez nakupa:
Drug način sodelovanja v nagradni igri je preko odgovora na nagradno vprašanje,
potrditve soglasja s temi pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri in vnosa osebnih
podatkov (elektronskega naslova) na spletnem mestu www.union-experience.si
V tem primeru nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V žreb se bodo uvrstili samo tisti sodelujoči, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

V tej nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje samo z enim e-naslovom in kot fizična
oseba prejme le eno nagrado.

Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo 7.8.2024 v prostorih izvajalca Futura DDB d.o.o., pod nadzorom tričlanske komisije. Žrebanje je naključno, rezultati pa so dokončni.

V sklopu nagradne igre bo izvajalec izmed vseh sodelujočih v nagradni igri izžrebal 3
nagrajence, vsakemu od njih bo organizator podaril kolo (1 kom.) + čelada (1 kom.) + dres (1 kom.), če bodo izpolnjevali pogoje iz teh pravil za podelitev nagrade

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani Union Experience najkasneje 10 dni po žrebu.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z javno objavo navedenih podatkov (imena in priimka) na spletnem mestu

Obveščanje nagrajencev

Dobitniki nagrad bodo obveščeni prek elektronskega naslova, ki so ga navedli ob prijavi, v roku 10 dni od dneva žreba.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrad bodo o osvojeni nagradi obveščeni prek elektronskega naslova, ki so ga
navedli ob prijavi, v roku 10 dni od dneva žreba in bodo preko elektronske pošte pozvani k
oddaji vseh dodatnih podatkov (tj. imena in priimka, naslova, predložitve dokazila o
izpolnjevanju pogojev (tj. kopije računa, dokazila o polnoletnosti, ipd.) in davčne številke) za potrebe podelitve nagrade v roku nadaljnjih 7 dni preko elektronske pošte

Pravila in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.union-experience.si

Pravila nagradne igre si lahko prebereš tukaj

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi