Zelene doline nagradna igra: NARAVNI OD NEKDAJ

Trajanje:

Zelene doline nagradna igra poteka od 1.10.2021 od 00:00 ure do 31.10.2021 do 24:00 ure.

Nagrade:

Glavna nagrada:

1 x Samsung TV

Tedenske nagrade:

5 x difuzor
5 x skodelice Zelene Doline

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Če posameznik sodeluje v nagradni igri preko SMS sporočil (način 4.(A) spodaj) je pogoj za sodelovanje v nagradni igri, da se posameznik strinja s tem, da mu organizator nagradne igre občasno pošilja brezplačna SMS sporočila o svoji ponudbi in izdelkih. Od teh sporočil se lahko posameznik kadarkoli odjavi.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali

(B) s sodelovanjem v spletni anketi

(A): SMS sporočilo:

  1. korak: udeleženec v obdobju od 1.10.2021 do 31.10.2021 v okviru enega nakupa kupi vsaj 3 jogurte ZELENE DOLINE in za njihov nakup shrani račun.
  2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo ZELENE DOLINE in številko računa (primer: ZELENE DOLINE 123456);
  3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, ki so dostopni na www.zelenedoline.si in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in elektronski naslov). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak [email protected]). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno obveščanje ZELENE DOLINE in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): Anketa

Posameznik odgovori na spletno anketo, objavljeno na spletni strani www.zelenedoline.nagradna-igra.si , in posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, mobilna številka in e-naslov). Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

V primeru sodelovanja v spletni anketi je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

Žrebanje

ŽrebanjeSodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali izpolnili anketo
112.10.2021Od 1.10.2021 do 11.10.2021
219.10.2021Od 12.10.2021 do 18.10.2021
326.102.021Od 19.10.2021 do 25.10.2021
42.11.2021Od 26.11.2021 do 31.10.2021

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.zelenedoline.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila posredovana z anketo.

Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.zelenedoline.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

  • ime in priimek,
  • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
  • davčno številko, za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR (v tem primeru prejemnik glavne nagrade).

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da so bili kupljeni 3 jogurti  Zelene Doline in sicer na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra Zelene Doline.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Pravila

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre