Oglasi

Žito nagradna igra 2021: Kupi vandrovca in zadeni mega nagrade

Oglasi

Nagradna igra traja od 15. marca 2021 do vključno 15. aprila 2021, do 24.00 ure in poteka v vseh poslovalnicah družbe Spar Slovenija d.o.o.

Nagradni sklad obsega:
1 x kolo TREK
2 x električbi skiro Xiaomi Essential
10 x kapa SLO SKI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).
1. način
Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Spar Slovenija kupi najmanj 1 izdelek Žito kruh Vandrovec ter pošlje izpolnjen kupon in dokazilo o nakupu ali fotografijo zajtrka s kruhom Vandrovec na naslov Žito d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana. Kupon se dobi na prodajnih mestih.
Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedenih blagovnih znamk.
ali
2. način
Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje fotografijo zajtrka z Žito kruhom Vandrovec s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka in pošlje dopis na naslov Žito d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana.

Glavno žrebanje se izvede 19.05.2021 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.

Oglasi

Imena in priimki ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.zito.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno po pošti.

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi