Oglasi

Žito nagradna igra: V Žito trgovini nakupuj, se za iPhone 13 poteguj!

Oglasi

Trajanje:

Žito nagradna igra traja od 8.3.2022, do vključno 8.6.2022, do 24.00 ure in poteka v vseh poslovalnicah družbe Žito maloprodaja d.o.o.

Nagrade:

Mesečne nagrade (Vsak mesec):

  • 1 x iPhone 13 (128 GB, črne barve) v vrednosti 899,01 EUR (za en iPhone)
  • 5 x paket izdelkov Žito Podravka (3 x 5 paketov) v vrednosti 20 EUR (za en paket)
  • 15 x vrečka Žito (3 x 15 vrečk)

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

Oglasi

1. način:
Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Žito maloprodaja Slovenija opravi nakup v vrednosti najmanj 9,99 EUR, ter pošlje na naslov organizatorja Žito maloprodaja d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom: Nagradna igra Žito dokazilo o nakupu – originalni račun ter navede svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko. Dokazilo o nakupu – kopijo računa ter svoje osebne podatke – ime in priimek, naslov, kontaktno telefonsko številko, vse skupaj v zaprti kuverti , lahko posameznik pošlje tudi na e-naslov [email protected] s pripisom: Nagradna igra Žito. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu hraniti do konca nagradne igre.

ali

2. način:
Sodelujoči v času trajanja nagradne igre pošlje fotografijo svoje jedi, s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka na e-naslov [email protected] s pripisom: Nagradna igra Žito. Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo svoje jedi, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti z isto fotografijo, ampak morajo biti podatki unikatni (unikatno ime, priimek, telefonska številka, fotografija). V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Nagradno žrebanje

Žrebanje mesečnih nagrad bo potekalo: 11.4.2022, 10.5. 2022 in 10.6.2022, med vsemi veljavnimi pošiljkami z unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami, ki bodo na naslov Organizatorja prispele najkasneje en delovni dan pred žrebanjem.

Dobitnici nagrad

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.zito.si najkasneje v 10 delovnih dneh po posameznem žrebanju.

Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno po pošti.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.

Pravila Žito nagradne igre

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi