Oglasi

Žito nagradna igra: Z DROŽNIKOM DO MEGA NAGRAD

Oglasi

Trajanje:

Žito nagradna igra traja od 01.10.2021 do vključno 15.11.2021, do 24.00 ure in poteka v vseh poslovalnicah družbe Spar Slovenija d.o.o., Mercator d.o.o., Engrotuš d.o.o. in Lidl Slovenija d.o.o.

Nagradni sklad:

1 x električno kolo v vrednosti do 3.000 €
2 x pohodniški nahrbtnik v vrednosti 40€/kom
10 x posoda za shranjevanje kruha v vrednosti 40€/kom

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.zito.si.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Oglasi

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na 2 načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

  1. način
    Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Spar Slovenija, Mercator d.o.o. ali Engrotuš d.o.o. kupi najmanj 1 (en) izdelek Žito kruh Drožnik 400g ter, v zaprti kuverti, pošlje izpolnjen kupon in dokazilo o nakupu ali fotografijo zajtrka s kruhom Žito Drožnik 400g na naslov Žito d.o.o. Ljubljana, Moskovska 1, 1000 Ljubljana. Kupon se dobi na prodajnih mestih.
    Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedenih blagovnih znamk.

ali

  1. način
    Posameznik v času trajanja nagradne igre, v zaprti kuverti, pošlje fotografijo svojega najljubšega zajtrka s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka in pošlje dopis na naslov Žito d.o.o., Moskovska 1, 1000 Ljubljana.
    Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s isto fotografijo, ampak morajo biti podatki unikatni (unikatno ime, priimek, telefonska številka, fotografija). V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslane fotografije med unikatnimi fotografijami.

Glavno žrebanje se izvede 21.11.2021 med vsemi pravilnimi prijavami od začetka do konca nagradne igre.

DOBITNIKI NAGRAD

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.zito.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno po pošti.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev (električno kolo v vrednosti do 3.000 eur) obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

PREVZEM NAGRAD

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O pošiljki bo organizator dobitnika obvestil. Glavna nagrada bo dobitniku vročena osebno, o načinu predaje bo dobitnik natančno obveščen.

Pravila

Pravila in pogoje nagradne igre

Prenesi kupon

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi