Lid nagradna igra 2022 Slovenija: 15 LET LIDLA SLOVENIJE

Trajanje:

Lidl nagradna igra 2022 traja od vključno 17.2.2022 do vključno 27.3.2022 do 23:59

Nagrade:

15 x 1 leto brezplačnih nakupov v vrednosti 4.600 €* (nagrade bodo podeljene na Lidlovih vrednostnih karticah.)

Sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so davčni rezidenti Republike Slovenije.

Način sodelovanja v nagradni igri

Posamezniki lahko sodelujejo v nagradni igri na sledeča 2 načina:

a) Z nakupom: ob vsakem nakupu nad 20 € bo kupec prejel številko računa na računu, ki jo bo vnesel v obrazec na spletni strani www.lidl.si. Ob vnosu številke računa na spletno stran bo kupec moral izpolniti tudi obrazec, v katerega bo vpisal svoje ime, priimek, elektronski naslov in številko računa.
ali
b) Brez nakupa: udeleženec izpolni obrazec TUKAJ, v katerem odgovori na nagradno vprašanje: »Katerega leta je Lidl Slovenija odprl prvo trgovino v Sloveniji?« Ob izpolnitvi odgovora na nagradno vprašanje mora sodelujoči izpolniti tudi polje z imenom in priimkom ter elektronskim naslovom.
V nagradni igri je mogoče sodelovati večkrat v primeru nakupa nad 20 €, vsakič z novo kodo na računu. Brez nakupa lahko oseba obrazec na spletni strani izpolni enkrat. Več odgovorov istega udeleženca ne bomo upoštevali.

V nagradni igri bodo upoštevani vsi izpolnjeni in oddani obrazci na spletni strani od 17.2.2022 do 27.3.2022 do 23:59 ure.

Z vsakim izpolnjenim obrazcem si oseba povečuje možnost izžreba za nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah.

Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, plačilo nakupa, prevoz do trgovine, ipd.) nosijo udeleženci nagradne igre sami.

Nagradno žrebanje

Žrebanje bo izvedeno najkasneje v sedmih delovnih dneh od konca nagradne igre na sedežu organizatorja nagradne igre.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Nagrada bo izžrebana in podeljena prejemniku, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrade.

Nagrajenci bodo izžrebani s pomočjo naključnega računalniškega žrba izmed vseh (podana prijava s pomočjo nakupa in brez). Žreb bo nadzorovala tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator.

Izžrebani nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni v roku 3 delovnih dni preko elektronskega pošte na z njihove strani navedeni elektronski naslov.

Prevzem nagrad

Nagrajenci nagrad bodo nagrado prevzeli osebno ali preko poštne pošiljke v roku enega meseca po
prejemu podatkov nagrajenca za izvedbo predaje nagrade.

Pravila Lid nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete https://www.lidl.si/15let

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre