Lidl in Podravka nagradna igra: MOJSTRI DOMAČE KUHINJE

Oglasi

Trajanje:

Lidl in Podravka nagradna igra poteka od 10.10.2022 do vključno 26.10.2022, do 23.59.

Nagrade:

  • 1 x kuhinjski robot Kitchen Aid v vrednosti 1.000,00 €
  • 20x bon Lidl za 100,00 €
  • 25 x paket izdelkov Podravka in Žito v skupni vrednosti 40,00 €

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec,
zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

1. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Lidl Slovenija kupi najmanj 1 (en) izdelek Podravka in/ali Žito, blagovnih znamk Podravka, Žito, 1001 Cvet, Eva, Fant, Gorenjka, Vegeta in Zlato Polje, ter pošlje izpolnjen kupon in dokazilo o nakupu ali svoj recept priprave gurmanske pojedine z uporabo sestavin navedenih blagovnih znamk v zaprti pošiljki na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska 1, 1000 Ljubljana (Mojstri domače kuhinje).

Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletni strani www.podravka.si.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.
Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedenih blagovnih znamk.

ali

2. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje sliko svoje domače jedi z uporabo sestavin navedenih blagovnih znamk s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka vse v zaprti pošiljki, ki jo pošlje na naslov Podravka d.o.o., Moskovska 1, 1000 Ljubljana (Mojstri domače kuhinje).

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslanim receptom, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) sliko. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti z enako sliko, ampak morajo biti podatki unikatni (unikatno ime, priimek, telefonska številka, slika). V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s sliko, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi veljavnimi pošiljkami z unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslanega recepta med unikatnimi recepti, ki bodo pravočasno prispele na naslov Organizatorja.

Objava nagrajencev

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.podravka.si ter www.lidl.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju.

Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno po pošti. Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo, zato morajo prejemniki nagrad pred izročitvijo nagrade Organizatorju posredovati tudi njihovo davčno številko.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.

Pravila LIDL nagradne igre

Prenesite si kupon

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

> 20 nagradnih iger si lahko ogledate TUKAJ <Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Izbrane nagradne igre

Oglasi