Oglasi

Lidl nagradna igra 2021: MARS nagrajuje – Avto HYUNDAI i20

Oglasi

Trajanje:

Lidl nagradna igra traja od 4.11.2021 do vključno 1.12.2021 in se organizira in izvaja v vseh trgovinah Lidl Slovenija na področju Republike Slovenije.

Nagradni sklad vsebuje oziroma obsega:

Glavna nagrada:

  • 1 x Avto HYUNDAI i20

Tedenska nagrada:

  • 3 x Mars potovalni kovček
  • 5 x paketov izdelkov Mars

Skupaj bo organizator v 4 tednih podelil 32 tedenskih nagrad, in sicer 12 Mars potovalni kovček in 20 paketov izdelkov Mars.

Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, državljani Republike Slovenije, ki sprejemajo ta pravila in pogoje nagradne igre.

Oglasi

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse fizične in pravne osebe ali zaposleni v teh pravnih osebah, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka ali storitve.

Na voljo sta 2 načina sodelovanja v nagradni igri (oba načina štejeta kot prijava k nagradni igri):

A) S poslanim SMS sporočilom s številko računa, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Mars (ORBIT, AIRWAVES, UNCLE BEN’S, M&M, BOUNTY, TWIX, SNICKERS, PEDIGREE ali WHISKAS) oziroma

Sodelovanje v nagradni igri s poslanim SMS sporočilom s številko računa na računu, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Mars (ORBIT, AIRWAVES, UNCLE BEN’S, M&M, BOUNTY, TWIX, SNICKERS, PEDIGREE ali WHISKAS).

V nagradni igri lahko sodeluje posameznik, ki v času trajanja nagradne igre na številko 3131 pošlje SMS s ključno besedo MARS in s številko računa, na katerem je razviden nakup vsaj enega izdelka podjetja Mars (ORBIT, AIRWAVES, UNCLE BEN’S, M&M, BOUNTY, TWIX, SNICKERS, PEDIGREE ali WHISKAS) – primer: “MARS PE0269-04-12345”.

S poslanim SMS sporočilom posameznik soglaša s temi pravili in pogoji sodelovanja. Cena poslanega SMS sporočila se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika telekomunikacijskih storitev (npr. Telekom, A1, itd.). S poslanim SMS sporočilom posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslanega sporočila (4.2.1.), pošlje povratno sporočilo potrditvi sodelovanja v nagradni igri. Vsa povratna sporočila so brezplačna. S poslanim SMS sporočilom posameznik ne bo včlanjen v kakršenkoli SMS klub.

Vsak posamezni račun se lahko uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan z SMS sporočilom s strani iste ali druge osebe, se SMS sporočilo razglasi za neveljavno. Odločitev o razglasitvi SMS sporočila za neveljavnega je diskrecijska pravica organizatorja in je dokončna.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način mora originalni račun (dokaz o nakupu) hraniti do konca nagradne igre ter ga predložiti ob prevzemu nagrade. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen vsaj en izdelek podjetja Mars (ORBIT, AIRWAVES, UNCLE BEN’S, M&M, BOUNTY, TWIX, SNICKERS, PEDIGREE ali WHISKAS). V primeru, da izžrebani nagrajenec ob prevzemu nagrade ne bo predložil originalnega računa, izgubi pravico do nagrade.

B) Sodelovanje v nagradni igri s poslano zgodbo z naslovom “Moj najljubši MARS izdelek”

S poslano zgodbo z naslovom “Moj nakupovalni dan” po pošti na naslov nagradne igre:
MARS NAGRAJUJE, p.p.133, 1236 Trzin

Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov.

Vse pošiljke ki bodo poslane v času od 4.11.2021 do vključno 1.12.2021 in ki bodo prispele v poštni predal organizatorja do vključno 2.12.2021. Pošiljke, ki bodo prispele v poštni predal organizatorja po 2.12.2021, ne bodo vključene v žrebanje.

Žrebanje nagrajencev

Žrebanja tedenskih nagrad bodo:
– prvo tedensko žrebanje bo dne 11.11.2021,
– drugo tedensko žrebanje bo dne 18.11.2021,
– tretje tedensko žrebanje bo dne 25.11.2021 in
– četrto tedensko žrebanje bo dne 2.12.2021.

Žrebanje glavne nagrade bo dne 2.12.2021.

Sodelujoči v žrebanju za glavno nagrado sodeluje vsaj z enkratno prijavo v nagradno igro tekom trajanja nagradne igre. Sodelujoči v žrebanju za tedensko nagrado pa mora sodelovati vsaj enkrat znotraj termina tedenskega žrebanja. Izžrebanec oziroma nagrajenec, ki prejme tedensko nagrado, še vedno sodeluje v žrebanju za glavno nagrado, ne more pa se več potegovati za tedensko nagrado v naslednjih tedenskih žrebanjih. Prav tako lahko posamezni tedenski izžrebanec prejme le eno tedensko nagrado.

Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci bodo hkrati z obvestilom o izbiri pozvani k podaji privolitve za objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na spletni strani www.mars-nagrajuje.si in www.lidl.si, v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.mars-nagrajuje.si in www.lidl.si, in sicer najkasneje v roku 10 dni od posameznega žrebanja.

Splošno o nagradah in nagrajencih

Organizator nagrade ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku posreduje podatke potrebne za prevzem nagrade. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, ali da posreduje nepopolne podatke, izgubi pravico do nagrade. O tem bodo nagrajenci pozvani s strani organizatorja preko telefona, najkasneje v roku 10 dni po objavi nagrajencev, in sicer na telefonsko številko, iz katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa oziroma na telefonsko številko, ki ji bila poslana skupaj z zgodbo.

O načinu, kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja preko telefona in/ali e-pošte, najkasneje v roku 10 dni po objavi nagrajencev na spletni strani www.mars-nagrajuje.si. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku navedenem v obvestilu, ali v kolikor nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da niso izpolnjevali vseh pogojev za sodelovanje v nagradni igri, izgubi pravico do nagrade.

Pravila in pogoji Lidl nagradne igre

Pravila Lidl nagradne igre si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi