HiPP nagradna igra: HiPP 125 let

Oglasi

Trajanje:

HiPP nagradna igra poteka od 1.5.2024 od 00:00 ure do 30.6.2024 do 24:00 ure.

Nagrade:

 • 100 x HiPP držalo za dudo​
 • 80 x HiPP slonček ​
 • 20 x HiPP obesek za voziček​
 • 20 x HiPP poganjalček​

Udeleženci nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Način sodelovanja v nagradni igri

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka B).

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

 • (A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali
 • (B) s sodelovanjem v nagradnem kvizu na spletni strani

(A): SMS sporočilo (v nadaljevanju imenovano tudi »SMS sporočilo«):

 1. korak: udeleženec v obdobju od 1.5.2024 do 30.6.2024 v okviru enega nakupa opravi nakup izdelkov HIPP v vrednosti najmanj 9 EUR. (Ne velja za nakup začetnega mleka: HiPP Organic in HiPP Organic Combiotic) in za njihov nakup shrani račun;
 2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo HIPP in številko računa (primer: HIPP XXXXX XX XXXXXX)
 3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). ). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje HIPP in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B) S sodelovanjem v nagradnem kvizu, objavljen na spletni strani www.hipp.si . Ko uporabnik odgovori na vsa vprašanja pravilno, posreduje svoje kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, e-naslov in mobilno številko). Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre (takšno soglasje je obvezno za sodelovane v nagradni igri) in soglasje za tržne namene (neobvezno).

V primeru sodelovanja preko spleta je prepovedana kakršna koli zloraba nagradne igre. Zlorabo nagradne igre predstavljajo zlasti prepogoste prijave (tj. več kot 1 prijava v posameznem tednu trajanja nagradne igre), podane ročno s strani udeleženca, ali na avtomatiziran način, ali poskus tehničnega napada na strežnik. V primeru zlorab ali poskusa zlorab nagradne igre ima organizator možnost takšnega udeleženca tehnično blokirati ter pravico, da ga izključi iz sodelovanja v nagradni igri in iz sodelovanja v nagradnem žrebanju. Navedeno ne izključuje morebitne civilnopravne ali kazenskopravne odgovornosti udeleženca zaradi zlorabe oziroma poskusa zlorabe.

SMS sporočila s številko računa ali prijave preko spleta, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

V kolikor SMS prijava z isto številko računa ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna.

Udeleženec lahko z eno posredovano številko računa ali eno prijavo preko spleta sodeluje samo enkrat, kar pomeni, da mora udeleženec v primeru želje po večkratnem sodelovanju v nagradni igri z nakupom opraviti več nakupov in vsakokrat posredovati drugo številko računa ali posredovati več prijav preko spleta. Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa ali eno prijavo preko spleta izžreban samo enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak mesec v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidnispodaj v tej točki:
Mesečna žrebanja potekajo v prostorih družbe SEDEM d.o.o..

Žrebanje mesečnih nagrad:

 • 3.6.2024 (od 1.5. do 31.5.2024 do 23.59)
 • 1.7.2024 (od 1.6. do 30.6.2024 do 23:59)

Sodelujejo vsi, ki so pravil poslali SMS ali sodelovali v nagradnem kvizu na spletni strani.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 220 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://www.hipp.si/ ., prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo ali na e-mail naslov, ki je bil oddan v nagradnem kvizu na spletni strani.

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih

vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR.
ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in opravljen nakup na elektronski naslov [email protected] ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, s pripisom: » Nagradna igra HIPP«.

Pravila HiPP nagradne igre in sodelovanje

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.hipp.si

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

Oglasi

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi