Oglasi

Henkel nagradna igra: OSVOJI NAGRADE + PRIHRANI ENERGIJO

Oglasi

Trajanje:

Henkel nagradna igra traja od 13.11.2023 do 10.12.2023.

Nagrade:

  • 1 x Pokončni sesalnik Samsung VS15A6031R1/GR, v vrednosti 309,00 EUR
  • 10 x Henkel darilni paket vrednosti

Udeleženci nagradne igre

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije ter davčno številko.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na naslednji način:

  1. Da posameznik v času trajanja nagradne igre v spletni trgovini mimovrste=) kupi kateri koli izdelek Persil, Somat ali Silan in
  2. Izpolni obrazec na spletni strani www.henkelnagrajuje.si
    ali
    pošlje SMS na številko 3600 s naslednjo vsebino: MIMOVRSTE, številka računa, ime in priimek ter naslov in kraj prebivališča. Cena poslanega SMS sporočila je po ceniku operaterja. Cena povratnega SMS sporočila pa je brezplačna.

Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri z največ 5 prijavami in to z različnimi številkami računov.

Oglasi

Vsak posamezni račun se lahko za namen nagradne igre uporabi samo enkrat. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe (iz iste ali druge mobilne številke), se ta prijava razglasi za neveljavno.

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tudi brez nakupa, in sicer tako, da posameznik pošlje na e-mail [email protected] z zadevo »OSVOJI NAGRADE + prihrani energijo« in odgovorom na vprašanje: »Kako varčevati z vodo« v obsegu 400-500 znakov brez presledkov. Odgovor mora vsebovati tudi naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča in mobilno telefonsko številko. Vsi dopisi, ki bodo prispeli po zaključku trajanja nagradne igre, se ne bodo več upoštevali. Posameznik lahko na ta način sodeluje le enkrat.

Vse pravilno poslane prijave bodo vnesene v centralno bazo podatkov. Vsak udeleženec mora originalni račun, kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo 11.12.2023.

Dobitniki bodo izžrebani iz centralne baze podatkov s pomočjo računalniške aplikacije, po metodi naključnega izbora. Žrebanje bo nadzirala tri članska komisija. O poteku žrebanja se bo vodil zapisnik. Komisija bo preverjala ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. V primeru, da se njegova prijava razglasi za neveljavno, se izžreba novi dobitnik. Ena oseba lahko osvoji eno nagrado.

Objava nagrajencev

Imena in priimki dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.henkelnagrajuje.si najkasneje v 8 dneh po opravljenem žrebanju.

Obveščanje nagrajencev

Dobitniki nagrad bodo o prejeti nagradi obveščeni pisno ali telefonsko najkasneje v roku 8 dni po opravljenem žrebanju.

Nagrajenec mora Organizatorju v roku 10 dni od prejetega obvestila posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Osebne podatke nagrajencev Organizator zbira in obdeluje le za namen podelitve nagrad, za statistično obdelavo podatkov in za pošiljanje reklamnega gradiva. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in mu zapade pravica do nagrade. Organizator je oproščen vseh obveznosti do tega nagrajenca

Prevzem nagrad

Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po teh pravilih, lahko nagrado osebno prevzamejo v roku 60 dni od datuma izteka nagradne igre po predhodnem dogovoru z organizatorjem. V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem odnosu. V kolikor dobitnik ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

Pravila Henkel nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete na povezavi www.henkelnagrajuje.si/prijavni-obrazec/

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi