Oglasi

Duracell nagradna igra: Odštevamo do praznikov

Oglasi

Trajanje:

Duracell nagradna igra poteka od 15.11.2022 do vključno 31.12.2022

Nagrade:

 • GLAVNA NAGRADA
  • 1 x računalnik Apple iMac 24” (vrednost nagrade: 1.472,54 € z DDV)
 • TEDENSKE NAGRADE
  • 25 x prenosni zvočnik JBL (vrednost nagrade: 30,97 € z DDV)

Udeleženci nagradne igre

Omejitve sodelovanja:

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije. Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

Z nakupom vsaj enih baterij Duracell tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 15.11.2022 in 31.12.2022. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). V glavno nagradno žrebanje bodo vključeni vsi računi, oddani do vključno 31.12.2022, v tedenska žrebanja pa bodo vključeni vsi računi, oddani glede na datume po razporedu, navedenem v 6. členu tega pravilnika.

Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Oglasi

Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si pravilno odgovori na vprašanja nagradnega kviza. V obrazec mora vpisati še osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). V glavno nagradno žrebanje bodo vključeni vsi pravilni odgovori, oddani do vključno 31.12.2022, v tedenska žrebanja pa pravilni odgovori, oddani glede na datume po razporedu.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Izbor nagrajencev je razdeljen na več delov: tedenska žrebanja, v katerih se podelijo tedenske nagrade, ter glavno žrebanje za glavno nagrado.

RAZPORED ŽREBANJ

 • tedensko žrebanje: 24.11.2022 (vključene vse prijave od 15.11.2022 do 23.11. 2022 do 23: 59)
 • tedensko žrebanje: 1.12.2022 (vključene vse prijave od 24.11.2022 do 30.11. 2022 do 23:59)
 • tedensko žrebanje: 8.12.2022 (vključene vse prijave od 1.12.2022 do 7.12.2022 do 23:59)
 • tedensko žrebanje: 15.12.2022 (vključene vse prijave od 8.12.2022 do 14.12.2022 do 23:59)
 • tedensko žrebanje: 22.12.2022 (vključene vse prijave od 15.12.2022 do 21.12.2022 do 23:59)

Glavno žrebanje bo potekalo najkasneje 10.1.2023. V glavno žrebanje so vključene vse prijave, prejete v času trajanja nagradne igre (15.11.2022 do 31.12.2022).

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja in so-organizatorja, na njunih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletnih straneh www.zdrzi-dlje.si in www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Pravila Duracell nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi