Oglasi

P&G nagradna igra – Ariel, Dash, Lenor, Jar in Swiffer: Sijajna izbira za vse

Oglasi

Trajanje:

P&G nagradna igra poteka od 9.11.2022 do vključno 6.12.2022

Nagrade:

  • 1 x pomivalni stroj Gorenje (vrednost nagrade: 450,79 € z DDV)
  • 2 x pralni stroj Gorenje (vrednost nagrade: 467,91 € z DDV)
  • 5 x slušalke Apple AirPods 2 (vrednost nagrade: 142,49 € z DDV)

Udeleženci nagradne igre

Nagrajenci so lahko samo osebe z rezidentstvom (in davčno številko) Republike Slovenije.

Omejitve sodelovanja:

  • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
  • V nagradni igri ne smejo sodelovati ne-rezidenti Republike Slovenije.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri je mogoče sodelovati na 2 načina:

1. Z nakupom kateregakoli izdelka Ariel, Dash, Lenor, Jar ali Swiffer v trgovinah Jager tako, da v obrazec na spletni strani www.osvoji-nagrado.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 9.11.2022 in 6.12.2022. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Oglasi

2. Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani www.osvoji-nagrado.si odgovori na nagradno vprašanje in v obrazec nagradne igre vpiše svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevani bodo odgovori, oddani do vključno 6.12.2022.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 13.12.2022 na sedežu organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre.

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Objava nagrajencev

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.osvoji-nagrado.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Pravila P&G nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujete TUKAJ

Pravila si lahko ogledate TUKAJ

NOVE NAGRADNE IGRE

Spremljajte novice!

Novice spremljajte na naši Facebook strani

Oglasi

Izbrane nagradne igre

Oglasi